ceturtdiena, 2021. gada 2. septembris

ceturtdiena, 2021. gada 2. septembris

Stundās nav: S.Baumane

STUNDU IZMAIŅAS

Valmieras novada fonda “Jauniešu ideju laboratorija” KAA “Labdarība un filantropija. Jauniešu līdzdalība un iesaistīšanās savas apkārtnes veidošanā.”- 11.a, 11.b (2.-3.st.) un 12.a, 12.b (4.-5.st)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Klases stunda137.Latviešu valodas stunda atceltaPV.Zariņa, G.Baltā
1.b1.Klases stunda236.Dabaszinību stunda atceltaPS.Priede
1.c1.Klases stunda237.Angļu valodas stunda atceltaPA.Bērziņa, A.Rastene
2.a1.Klases stunda139.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPI.Miglava
2.b1.Klases stunda332.Dabaszinību stunda atceltaPG.Gaile
2.c1.Klases stunda338.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Krieviņa, G.Baltā
3.a1.Klases stunda133.Fakultatīvā nodarbība sportā atceltaPG.Baltā, M.Goba
3.b1.Klases stunda336.Mājturības un tehnoloģiju stunda atceltaPA.Dubulte, A.Niedrīte
3.c1.Klases stunda337.Mājturības un tehnoloģiju stunda atceltaPS.Niedrīte
4.a1.Klases stunda232.Sporta un veselības stunda atceltaPL.Trauliņa, Z.Larinova
4.b1.Klases stunda138.Angļu valodas stunda atceltaPI.Upīte, V.Šmite, D.Trēziņš
4.c1.Klases stunda235.Latviešu valodas stunda atceltaPM.Liepiņa, I.Lancmane
5.a1.Klases stunda302.Matemātikas stunda atceltaPA.Kārkliņa
5.b1.Klases stunda010.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Baranova, A.Jākobsons
5.c1.Klases stunda011.Latviešu valodas stunda atceltaAA.Niedrīte
2.Latviešu valoda011.AA.Upīte-Markuse
6.a1.Klases stunda109.Vizuālās mākslas stunda atceltaPM.Tiltiņa
6.b1.Klases stunda402.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Barce, I.Baranova
6.c1.Klases stunda203.Angļu valodas stunda 1.grupai atceltaPI.Liepiņa
7.a1.Klases stunda114.Matemātikas stunda visām grupām atceltaPG.Kalvīte, I.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
2.Matemātika (1.grupa)304.kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika (3.grupa)210.kabineta maiņa I.Lazdiņa
7.b1.Klases stunda210.Matemātikas stunda visām grupām atceltaPS.Allika, I.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
2.Matemātika (1.grupa)304.kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika (3.grupa)210.kabineta maiņa I.Lazdiņa
7.c1.Klases stunda304.Matemātikas stunda visām grupām atceltaPI.Kraukle, I.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
2.Matemātika (1.grupa)304.kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika (3.grupa)210.kabineta maiņa I.Lazdiņa
8.a1.Klases stunda211.Sociālo zinību stunda atceltaPL.Vikse
8.b1.Klases stunda301.Bioloģijas stunda atceltaPV.Šmite, M.Liepiņa
3.Angļu valoda301.stunda visai klasei kopā V.Šmite
4.Datorika301.stunda visai klasei kopā Z.Neimane
8.c1.Klases stunda115.Ģeogrāfijas stunda atceltaPI.Mēduma-Bāliņa, S.Balode
9.a1.Klases stunda104.Ķīmijas stunda atceltaPS.Kārkliņa, S.Allika
9.b 1.Klases stunda204.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse, M.Tiltiņa
10.a3.Klases stunda110.Literatūras stunda atceltaPR.Segliņš, A.Lozda
10.b3.Klases stunda206.Matemātikas stunda atceltaPZ.Neimane, I.Segliņa
11.a1.Klases stunda014.Svešvalodu stunda atceltaPĪ.Ozola, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa
2. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte, Matemātikas stunda atcelta D.Stalšāne, I.Segliņa
3. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte; Angļu valodas stunda atcelta D.Stalšāne, I.Glužģe
11.b1.Klases stunda014.Svešvalodu stunda atceltaPG.Līrmane, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa
2. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte, Matemātikas stunda atcelta D.Stalšāne, G.Līrmane
3. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte; Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta D.Stalšāne
12.a1.Klases stunda401.Mūzikas un fizikas stundas atceltasPI.Tuņķele, J.Čeksters
2.Fizika (Vispārējā)stunda atcelta J.Čeksters
4. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte, angļu valodas stunda atcelta D.Stalšāne, I.Barce, A.Ronis
5. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte; Latviešu valodas stunda atceltaPD.Stalšāne, A.Lozda
12.b1.Fizika405.stunda atcelta  J.Čeksters
2.Klases stunda405.Fizikas stunda atceltaPL.Drande
4. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte, ķīmijas stunda atcelta D.Stalšāne, S.Allika
5. 305.Lielā zāleKAA aktivitāte; angļu valodas stunda atceltaPD.Stalšāne, A.Ronis