ceturtdiena, 2021. gada 25. marts

ceturtdiena, 2021. gada 25. marts

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

8. un 9. klasēm R.Logina lekcija “Esi saprātīgs un nosvērts” (projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” ietvaros)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b4.Klases stunda Latviešu valodas stunda pārcelta un trešdienuP*A.Dubulte
8.a6.Sports Tiešsaistes lekcija “Esi saprātīgs un nosvērts” I.Rams
8.b6.Ģeogrāfija Tiešsaistes lekcija “Esi saprātīgs un nosvērts” S.Balode
9.a4.Latviešu valoda Tiešsaistes lekcija “Esi saprātīgs un nosvērts” A.Lozda
9.b4.Vizuālā māksla Tiešsaistes lekcija “Esi saprātīgs un nosvērts” Ī.Ozola
9.c4.Literatūra Tiešsaistes lekcija “Esi saprātīgs un nosvērts” S.Kārkliņa