ceturtdiena, 2021. gada 29. aprīlis

ceturtdiena, 2021. gada 29. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, S.Baumane

STUNDU IZMAIŅAS

Valsts diagnosticējošais darbs 9.klasēm matemātikā – rakstu daļa no plkst.10.00. (Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiks)

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Latviešu valoda332. A*G.Gaile
4.a3.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.b1.Angļu valoda232. AI.Liepiņa
2.Angļu valoda232. AI.Liepiņa
 
5.c5.Angļu valoda_2210. AI.Liepiņa
6.Angļu valoda_2210.Stunda atcelta (pārcelta uz piektdienu)  
6.a4.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
5.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
6.b3.Literatūra113.Latviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienuP*I.Lancmane
4.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
5.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
6.c1.Dabaszinības109.Kabineta maiņa S.Balode
2.Dabaszinības109.Kabineta maiņa S.Balode
4.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
5.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
6.Angļu valoda_1109.Kabineta maiņa (I.Glužģes grupai) I.Glužģe
7.Krievu valoda109.Stunda abām grupām (Kv_2 stunda pārcelta no otrdienas)P*I.Tuņķele
9.ano 10.00VDD matemātikā302.  L.Drande, A.Rebinka, L.Liepa, I.Lazdiņa, I.Segliņa, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, A.Lozda, Ī.Ozola, V.Mauriņa
9.bno 10.00VDD matemātikā115.  U.Ābeltiņš,  A.Rebinka, L.Liepa, I.Lazdiņa, I.Segliņa, E.Groševa, I.Tuņķele, Ī.Ozola, K.Čaune
9.cno 10.00VDD matemātikā301.  I.Daugaviete-Kravale, Ī.Ozola, S.Allika, A.Rebinka, L.Liepa, I.Lazdiņa, I.Segliņa, E.Groševa, I.Tuņķele, V.Mauriņa, K.Čaune
9.abcno 10.00VDD matemātikā (izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem)304.  I.Upīte
10.b6.Ķīmija113.Kabineta maiņa S.Allika
7.Ķīmija113.Kabineta maiņa S.Allika
12.b1.Programmēšanas pamati201./202.papildu stunda (abām grupām) pārcelta no 26.04.2021.P*U.Jansons, G.Grīva