ceturtdiena, 2022. gada 10. novembris

ceturtdiena, 2022. gada 10. novembris

Stundās nav: I.Grāvīte, I.Amoliņa, I.Lancmane, I.Liepiņa, E.Vilne, A.Bērziņa (no 5.st.), I.Miglava (no 5.st.), A.Niedrīte (no 4.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b4.Latviešu valoda138.S.Priede
1.c5.Latviešu valoda337.S.Niedrīte
2.a1.Angļu valoda137.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
2.b5.Latviešu valoda236.S.Priede
6.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
2.c5.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.a5.Vizuālā māksla336.stunda atcelta
4.a4.Angļu valoda_1.grupa232.AI.Upīte
4.c2.Angļu valoda_2.grupa232.AI.Upīte
6.a6.Sociālās zinības un vēsture110.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
6.b5.Latviešu valoda110.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta;
Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 11.11.2022.
P*I.Baranova
6.Dabaszinības115.Kabineta maiņaL.Trauliņa
6.c4.Literatūra109.AI.Apinīte
7.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
7.a1.Latvijas un pasaules vēsture115.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
2.Datorika_1.grupa115.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta;
(Dat_2.grupai brīva stunda)
PG.Grīva
6.Datorika201./202.Mainīts stundas laiks: 13.00-13.40

(abām grupām)

G.Grīva, Z.Neimane
7.b3.Sociālās zinības115.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPL.Drande
4.Sociālās zinības115.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPL.Drande
7.c1.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuM.Liepiņa
5.Krievu valoda404.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta;
Krievu valodas stunda abām grupām kopā (Vācu valodas grupai brīvs)
PI.Daugaviete-Kravale
6.Bioloģija210.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaM.Liepiņa
7.Krievu valoda_4.grupa404.krievu valodas stunda 4. grupai pārcelta uz 5. stundas laiku
(7.ab 4.grupai stunda notiek)
I.Daugaviete-Kravale
8.b2.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no piektdienas, 11.11.2022.; Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuP*D.Trēziņš
4.Latviešu valoda110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaAA.Upīte-Markuse
8.c1. (08.10-09.10)Datorika202.Stunda abām grupām kopāPG.Grīva, A.Einbergs
9.a2.Vizuālā māksla203.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPĪ.Ozola
6.Matemātika_1.grupa304.Mainīts stundas laiks: 13.00-13.40 (1.grupai pie I.Segliņas)I.Segliņa
9.b6.Matemātika_1.grupa304.Mainīts stundas laiks: 13.00-13.40 (1.grupai pie I.Segliņas)I.Segliņa
9.c2.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 7.stundas laiku
6.Matemātika_1.grupa304.Mainīts stundas laiks: 13.00-13.40 (1.grupai pie I.Segliņas)I.Segliņa
7.Bioloģija210.Literatūras stunda atcelta
10.a1.Ķīmija110.Ķīmijas stunda pārcelta no piektdienas, 11.11.2022.P*S.Allika
2.Ķīmija110.Ķīmijas stunda pārcelta no piektdienas, 11.11.2022.P*S.Allika
8.-9.Literatūra109.Literatūras stundas pārceltas uz piektdienu, 11.11.2022.
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
7.Ķīmija113.Dizaina un tehnoloģiju stundā pašvadīts mācību process (abām grupām)S.Allika, G.Grīva, Z.Neimane
9.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 7.stundas laikuS.Allika
11.b7.Matemātika304.Pašvadīts mācību processI.Segliņa
8.ProgrammēšanaPašvadīts mācību processG.Grīva
9.ProgrammēšanaPašvadīts mācību processG.Grīva
12.a3.Klases stunda109.Latviešu valodas stundā – pašvadīts mācību processPA.Upīte-Markuse
6.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atceltaS.Allika
no plkst.14.00Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā201./202.S.Allika, D.Stalšāne, I.Glužģe
12.b6. (13.00-13.25)Angļu valoda010.Saīsināts stundas laiks: 13.00-13.25I.Glužģe
no plkst.14.00Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā201./202.J.Čeksters, D.Stalšāne, G.Līrmane, I.Segliņa
12.ab14.00-17.00Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā201.I.Segliņa
12.ab14.00-17.00Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā202.G.Grīva