ceturtdiena, 2022. gada 12. maijs

ceturtdiena, 2022. gada 12. maijs

Stundās nav: I.Baranova, S.Baumane, L.Trauliņa, I.Miglava (no 3.st.), I.Liepiņa, I.Daugaviete-Kravale, M.Tiltiņa, I.Upīte (no 2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Lielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 09.00)V.Zariņa
3.137.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (sākums 10.00)V.Zariņa
1.b2.Lielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 09.00)S.Priede, A.Niedrīte
3.236.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (sākums 10.00)S.Priede
1.c2.Lielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 09.00)A.Bērziņa, S.Niedrīte
2.ano 3.st.Klase ārpus skolasI.Miglava, M.Goba, A.Niedrīte
2.b3.332.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (sākums 10.00)G.Gaile
4./5.Lielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 11.50)G.Gaile, I.Aizupiete
2.c3.338.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (sākums 10.00)I.Krieviņa
3.a3.133.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (sākums 10.00)G.Baltā
5.Angļu valodaLielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 11.50); Angļu valodas stunda atceltaG.Baltā, A.Rastene
3.b5.Vizuālā mākslaLielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 11.50)A.Dubulte, A.Gartmane
3.c4.Angļu valoda337.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
5.Latviešu valodaLielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 11.50)S.Niedrīte
4.a1.Latviešu valoda232.AI.Upīte
3.Lielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst.10.10)I.Aizupiete
4.b1.Dabaszinības138.AA.Niedrīte
3.Lielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 10.10)M.Goba
6.Krievu valoda138.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
4.c3.Lielā zāleizrādes apmeklējums (sākums plkst. 10.10)Z.Larinova
5.a5.Literatūra235.Latviešu valodas stunda pārcelta uz pirmdienuP*V.Šmite
6.Literatūra235.Latviešu valodas stunda pārcelta uz pirmdienuP*V.Šmite
5.b3.Latviešu valoda010.AS.Kārkliņa
4.Latviešu valoda010.AS.Kārkliņa
5.c4.Latviešu valoda011.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (11.00-11.40); Mainīts pusdienu starpbrīža laiksAI.Apinīte
5.Mūzika205.11.40-12.10; PLKST.12.10-pusdienu starpbrīdisI.Jansone
6.Latviešu valoda011.Latviešu valodas stunda atcelta
6.a1.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda atcelta
4.Mūzika109.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (11.00-11.40)I.Jansone
5.Vācu valoda304.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (11.00-11.40)E.Groševa
5.Krievu valoda109.Tiešsaistes nodarbība par drošu atpūtu pie ūdens “Peldēt droši” (11.00-11.40)I.Tuņķele
6.b4.Latviešu valoda402.Sociālo zinību stunda pārcelta uz pirmdienuP*A.Upīte-Markuse
6.cKlase ārpus skolasI.Liepiņa, I.Daugaviete-Kravale, G.Grīva, S.Kārkliņa, E.Groševa, A.Rebinka
7.b7.Krievu valoda_2138.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) atcelta
8.c2.Klases stunda113.Ķīmijas stunda atceltaPI.Rams
9.b6.Latviešu valoda204.AA.Upīte-Markuse
10.aPIRMIZRĀDE-mācību stundas šajā dienā atceltas; Ķīmijas stunda pārcelta uz 16.05.2022.R.Segliņš, A.Lozda, I.Glužģe, I.Barce, I.Segliņa, G.Grīva, Z.Neimane, S.Allika, I.Rams
10.b3.Dizains un tehnoloģijas206.Latviešu valodas stunda atceltaPD.Stalšāne
11.50-15.20339.Individuālās karjeras konsultācijas 12.b klaseiD.Stalšāne