ceturtdiena, 2022. gada 13. janvāris

ceturtdiena, 2022. gada 13. janvāris

Stundās nav: M.Goba, Z.Neimane (no 5.st.), R.Segliņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.137.Tiešsaistes nodarbība “Man ir tīri zobi”V.Zariņa
1.b2.236.Tiešsaistes nodarbība “Man ir tīri zobi”S.Priede
1.c3.237.Tiešsaistes nodarbība “Man ir tīri zobi”A.Bērziņa
2.b1.Sports un veselībaJ.Daliņa stadionsAZ.Larinova
2.a2.Sports un veselībaJ.Daliņa stadionsAA.Jākobsons
2.c3.Sports un veselībaJ.Daliņa stadionsAZ.Larinova
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.c6.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
6.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.a5.Datorika_2.grupa201.A+G.Grīva
8.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

9.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

10.a1.Latvijas teātru vēsturestunda atcelta
10.ab6.-7.Sports un VeselībaJ.Daliņa stadionsA+Z.Larinova, A.Jākobsons
11.ab4.Sports un VeselībaJ.Daliņa stadionsA+Z.Larinova, A.Jākobsons
12.a1.Mūzika (Teātra M)Stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Jansone
2.Mūzika (Teātra M)205.Mainīts stundas laiks 09.00-09.40! (Latvijas teātru vēstures stunda atcelta)I.Jansone