ceturtdiena, 2022. gada 15. decembris

ceturtdiena, 2022. gada 15. decembris

Stundās nav: I.Miglava, G.Gaile, G.Līrmane, M.Goba, S.Allika, Ī.Ozola, V.Šmite, I.Grāvīte, D.Stalšāne, J.Čeksters, E.Vilne, I.Aizupiete, I.Jansone, L.Bērtulsone, I.Barce, I.Rams, E.Groševa, I.Segliņa, A.Lozda

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b1.Dizains un tehnoloģijas236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
3.a0.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Latviešu valoda336.AI.Baranova
2.Angļu valoda336.A+A.Rastene
3.Matemātika336.AI.Upīte
4.Dabaszinības336.Mūzikas stunda atceltaPI.Upīte
5.Vizuālā māksla336.AA.Gartmane
3.b1.Dabaszinības332.AB.Sakne-Klovāne
2.Matemātika332.AB.Sakne-Klovāne
3.Angļu valoda332.A+A.Rastene
4.Latviešu valoda332.Sporta un veselības stunda atceltaAB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda332.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku
3.c1.Vizuālā māksla338.PA.Gartmane
4.a1.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku (1.st. – brīva)V.Fleminga
3.Teātra mākslaKamīnzāleSporta un veselības stunda atceltaV.Fleminga
4.b2.Teātra mākslaKamīnzālekabineta maiņaV.Fleminga
4.Dbaszinības113.kabineta maiņaL.Trauliņa
4.c3.Vizuālā māksla014.Teātra mākslas stunda pārcelta uz 5.stundas laiku; Vizuālās mākslas stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022. (1.st.)
5.Teātra mākslaKamīnzāleMūzikas stunda atceltaV.Fleminga
5.a6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.b4.Literatūra204.AL.Drande
5.Klases stunda303.Dabaszinību stunda pārcelta uz 13.12.2022.PI.Upīte
6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.c4.Matemātika302.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Lazdiņa
6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.a1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
1.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
3.Sociālās zinātnes un vēsture303.Vizuālās mākslas stunda atceltaAL.Drande
4.Krievu valoda404.Mūzikas stunda atcelta (Vācu valodas grupai – brīvstunda)I.Daugaviete-Kravale
6.Sociālās zinātnes un vēsture110.Sociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 3.stundas laiku
6.b1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.Dabaszinības113.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaL.Trauliņa
6.Dabaszinības210.Dabaszinibu stunda pārcelta uz 5.stundas laikuL.Trauliņa
6.c1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.Sociālās zinātnes un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
7.a7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.b1.-2.Angļu valoda_2.grupa403.pašvadīts mācību processI.Barce
7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.c2.Ģeogrāfija204.Latviešu valodaPS.Balode
3.Literatūra204.AA.Upīte-Markuse
4.Sports un veselībaAD.Cinīte
7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.a5.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b3.Angļu valoda_2.grupa011.Bioloģijas stunda atcelta; Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.; (Av_1.grupai – brīvstunda)P*D.Trēziņš
4.Latvijas un pasaules vēsture110.AI.Apinīte
5.Literatūra109.Mūzikas stunda atcelta; Literatūras stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.P*I.Lancmane
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.c2.Krievu valoda_1.grupa401.Mūzikas stunda atceltaI.Tuņķele
2.Krievu valoda_2.grupa405.Mūzikas stunda atceltaI.Mēduma-Bāliņa
5.Angļu valoda211.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Literatūra204.Literatūras stunda atcelta
7.Sports un veselībaPašvadīts mācību processI.Rams
8.Krievu valodaKrievu valodas stunda (abām grupām) pārcelta uz 2.stundas laikuI.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.a0.Krievu valoda_1.grupaKrievu valodas 1.grupai stunda pārcelta uz 13.12.2022.
1.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
2.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
3.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.; Sporta un veselības stunda pārcelta uz citu dienuP*M.Liepiņa, I.Rams
4.Angļu valoda211.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
5.-6.Matemātika_1.grupa301.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
9.b1.Angļu valoda_2.grupa010.Stunda atcelta
2.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.-6.Matemātika_1.grupa301.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
7.Angļu valoda_1.grupa010.Stunda atcelta
9.c5.-6.Matemātika_1.grupa301.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
10.a3.Matemātika303.Stunda atcelta
4.Bioloģija210.Stunda pēc sarakstaM.Liepiņa
5.Bioloģija210.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.P*M.Liepiņa
6.Teātra māksla306.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta; Teātra mākslas stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.P*R.Segliņš
7.Sports un veselībaA+A.Jākobsons
10.b

Attālināts macību process

0.-1.Fizika
2.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
3.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 14.12.2022.
4.-5.ĶīmijaĶīmijas stunda atcelta
6.Fizikapašvadīts mācību process
7.Sports un veselībapašvadīts mācību processA.Jākobsons
8.Publiskā uzstāšanāspašvadīts mācību processA.Lozda
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
2.Matemātika304.pašvadīts mācību process-mājās
3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
3.Krievu valoda404./405.Stunda (abām grupām) pārcelta uz 5.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa
4.Matemātika304.pašvadīts mācību process-mājās
5.Krievu valoda404./405.Latviešu valodas stunda atceltaI.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa
6.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
8.-9.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
11.b1.Publiskā uzstāšanāsStunda atcelta
2.Latviešu valoda104.Stunda pārcelta uz 7.stundas laikuM.Tiltiņa
3.Krievu valoda401./405.Stunda (abām grupām) pārcelta uz 5.stundas laikuI.Tuņķele, I.Miglava
3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
4.Klases stundaLielā zāleFizikas stundā pašvadīts mācību processPL.Vanaga
5.Krievu valoda401./405.Fizikas stundā pašvadīts mācību processI.Tuņķele, I.Miglava
6.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
7.Latviešu valoda104.Matemātikas stunda atceltaM.Tiltiņa
12.a2.Ģeogrāfija206.Pašvadīts mācību process
4.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
6.Angļu valoda II211.Stunda kopā ar 12.b klasi; Ķīmijas stunda atceltaA+I.Glužģe
7.Angļu valoda II211.Stunda kopā ar 12.b klasi; Ķīmijas stunda atceltaA+I.Glužģe
8.-9.Dizains un tehnoloģijas II203.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
8.-9.Angļu valoda010.Angļu valodas stunda pārcelta uz 6.-7.stundas laikuI.Glužģe
12.b1.Ģeogrāfija206.Pašvadīts mācību processL.Bērtulsone
2.Matemātika II304.Fizikas stundā pašvadīts mācību process; Matemātikas stunda atcelta
3.Matemātika II304.Fizikas stundā pašvadīts mācību process; Matemātikas stunda atcelta
4.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
6.Angļu valoda II211.Stunda kopā ar 12.a klasiA+I.Glužģe
7.Angļu valoda II211.Stunda kopā ar 12.a klasi; Fizikas stunda atcelta; Angļu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 16.12.2022.A+I.Glužģe
8.-9.Matemātika II304.Matemātikas stunda pārcelta uz 2.-3. stundas laikuI.Segliņa
8.-9.Dizains un tehnoloģijas II203.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
1.abc08.00-10.50Lielā zāleģenerālmēģinājumsI.Aizupiete, L.Gredzena, M.Viļuma, G.Baltā, A.Niedrīte, S.Niedrīte