piektdiena, 2022. gada 20. maijs

piektdiena, 2022. gada 20. maijs

Stundās nav: I.Baranova, Ī.Ozola, Z.Neimane, G.Līrmane, A.Jākobsons, I.Segliņa, I.Tuņķele, Z.Larinova, I.Aizupiete, G.Baltā (no plkst.10.30), I.Krieviņa, M.Goba, D.Stalšāne, A.Niedrīte, I.Jansone, S.Allika (no 2.st.), I.Daugaviete-Kravale, M.Liepiņa (10.00-11.40), I.Rams (11.40-13.00), I.Barce (1.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a5.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
1.b1.Dabaszinības236.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPS.Priede
3.Latviešu valoda (F)112.Mūzikas stunda atceltaS.Priede
5.Latviešu valoda (F)236.Fakultatīvā stunda pārcelta uz 3.stundas laikuS.Priede
1.c2.Sociālās zinības237.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.b4.Latviešu valoda332.Sporta un veselības stunda atceltaG.Gaile
5.Angļu valoda_1.grupa338.Latviešu valodas stundaa pārcelta uz 4.stundas laikuV.Šmite, G.Gaile
6.Angļu valoda_1.grupa114.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 5.stundas laikuV.Šmite
2.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Krieviņa, A.Bērziņa
3.a1.Matemātika133.Mūzikas stunda atceltaG.Baltā
4.Vizuālā māksla133.Mainīts pusdienu laiks plkst.10.50-11.20; Latviešu valodas stunda atceltaPA.Gartmane
5.Matemātika133.Matemātikas stunda pārcelta uz 1.stundas laiku
6.SportsSporta stunda atcelta
3.b4.Mājturība un tehnoloģijas336.AL.Drande
4.a1.Teātra mākslaKamīnzāleA.Lozda
2.Latviešu valoda232.AI.Upīte
3.Latviešu valoda232.AI.Upīte
4.b1.Klases stunda138.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Upīte
2.Teātra mākslaKamīnzāleA.Lozda
4.c1.-2.Matemātika112.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
3.Teātra mākslaKamīnzāleKabineta maiņaA.Lozda
4.Klases stunda112.Mūzikas stunda atceltaG.Dance
5.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.a4.Dabaszinības235.M.Liepiņa
5.Sociālās zinības235.Secības maiņaA.Kārkliņa
6.Latviešu valoda235.AL.Vikse
5.b2.Sociālās zinības un vēsture010.AG.Grīva
4.Latviešu valoda010.AS.Baumane
5.c1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
3.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
4.Latviešu valoda011.Vizuālās mākslas stunda atceltaPS.Baumane
6.a5.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda atcelta; Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.20-11.50
6.b1.Vizuālā māksla402.Vizuālās mākslas stunda atcelta
5.Klases stunda402.Mūzikas stunda atceltaPI.Barce
6.Latviešu valoda402.Latviešu valodas stunda atcelta
6.c1.Mājturība un tehnoloģijas203.Mājturību un tehnoloģiju stunda abām grupām atcelta
2.Mājturība un tehnoloģijas157.Mājturību un tehnoloģiju stunda abām grupām kopāA+G.Verovkins
4.Sociālās zinības203.Secības maiņaA.Kārkliņa
5.Dabaszinības203.Literatūras stunda atceltaPL.Trauliņa, S.Kārkliņa
6.Klases stunda203.Mūzikas stunda atceltaPI.Liepiņa
7.a3.Matemātika114.Mūzikas stunda pārcelta uz 16.05.2022.; Stundas sākums plkst.10.10PI.Lazdiņa
5.Angļu valoda114.Stundas sākums plkst.11.40; Sporta un veselības stunda atceltaD.Trēziņš
7.b1.-2.Datorika201./202.Datorikas stunda abām grupām pārcelta uz 19.05.2022.G.Grīva
7.c3.Latviešu valoda304.PašvadītiL.Vikse
4.Ģeogrāfija304.Mūzikas stunda atcelta; Stundas sākums plkst.10.50PS.Balode
6.Inženierzinības201./202.Ieeja kabinetos TIKAI caur 202.kabinetuPL.Trauliņa
8.a2.Bioloģija211.Vizuālās mākslas stunda atceltaPM.Liepiņa
8.c1.Matemātika115.Matemātikas stunda pārcelta uz 16.05.2022.
4.Klases stundaPēdējais zvans; Datorikas stunda_1.grupai un angļu valodas stunda_2.grupai atceltaPI.Rams
7.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
9.a1.Latviešu valoda104.S.Kārkliņa
2.Pasaules vēsture104.Bioloģijas stunda atceltaA.Šamšele, M.Liepiņa
3.Pasaules vēsture104.A.Šamšele
4.-9.Pēdējais zvansA.Šamšele, I.Barce, I.Liepiņa
9.b1. (08.10-09.00)Pasaules vēstureMainīts stundas laiks: 08.10-09.00; Mūzikas stunda atceltaA.Šamšele, I.Jansone
2. (09.20-10.00)Angļu valoda_1403.I.Barce
2. (09.20-10.00)Angļu valoda_2204.D.Trēziņš
3.Angļu valoda_1403.I.Barce
3.Angļu valoda_2204.D.Trēziņš
4.-9.Pēdējais zvansI.Rams, A.Šamšele
10.a1.Angļu valoda_2.grupaAngļu valodas stunda 2.grupai (pie I.Barces) atcelta
2.Matemātika110.Matemātikas stunda atcelta
3.Latviešu valoda110.Matemātikas stunda atceltaM.Tiltiņa
4.Latviešu valoda110.Pēdējais zvans 9.klasēm; Latviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuM.Tiltiņa
7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda visām grupām atcelta
10.b1.Vēsture un sociālās zinātnes206.Pašvadīts mācību process-mājāsI.Grāvīte
2.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
3.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
4.Dizains un tehnoloģijas206.Pašvadīts mācību process-mājāsD.Stalšāne
5.Matemātika206.Matemātikas stunda atcelta
6.Matemātika206.Matemātikas stunda atcelta
7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda visām grupām atcelta
11.a1.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Lancmane
2.Literatūra014.Mainīts stundas laiks: 09.00-09.40I.Lancmane
3.Sociālās zinības un vēsture014.Mainīts stundas laiks: 09.50-10.30; Bioloģijas stunda atceltaPI.Grāvīte
4.Dizains un tehnoloģijas201.Mainīts stundas laiks: 10.40-11.20; Stunda abām grupām kopā; Ieeja kabinetā caur 202.kabinetu! Matemātikas stunda atceltaA+G.Grīva
5.Dizains un tehnoloģijasDizaina un tehnoloģiju stunda (pie G.Grīvas un Z.Neimanes) pārcelta uz 4.stundas laiku
6.Dizains un tehnoloģijas014.Dizaina un tehnoloģiju stunda (pie D.Stalšānes) atcelta
7.Radošā rakstīšana014.Pašvadīts mācību process-mājāsI.Lancmane
11.b1.-9.Klase ārpus skolasG.Līrmane, A.Jākobsons,  G.Grīva, I.Grāvīte
09.45-13.00CE Matemātikā 12.klasēm205.Ierašanās klasē no 09.50!I.Jansone, S.Mieze
09.45-13.00CE Matemātikā 12.klasēm206.Ierašanās klasē no 09.50!S.Allika, I.Lapiņa-Strazdīte
09.45-13.00CE Matemātikā 12.klasēm210.Ierašanās klasē no 09.50!I.Daugaviete-Kravale, S.Melnūdre