ceturtdiena, 2022. gada 20. janvāris

ceturtdiena, 2022. gada 20. janvāris

Stundās nav: M.Goba, S.Balode, Ī.Ozola, L.Trauliņa, D.Stalšāne (no 13.30), G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Sports un veselībaJ.Daliņa stadionsAA.Jākobsons
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.-2.Sports un veselība009.Sporta un veselības stunda atcelta
2.c3.Sports un veselībaJ.Daliņa stadionsAZ.Larinova
3.c4.Angļu valoda_1205.kabineta maiņaA.Rastene
4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.c4.Dizains un tehnoloģijas210.AA.Upīte-Markuse
5.b3.Dabaszinības010.AR.Spuņģe
5.c1.Dabaszinības011.Stunda atcelta
2.Mūzika205.Stundu secības maiņaI.Jansone, S.Baumane
4.Literatūra011.Stundu secības maiņaS.Baumane, I.Jansone
6.a4.Krievu valoda109.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Tuņķele
6.b2.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm)402.AD.Stalšāne
3.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenēm)402.AL.Drande
4.Dabaszinības113.AR.Spuņģe
7.c5.Matemātika304.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Kraukle
6.Sociālās zinības304.Vizuālās mākslas stunda atceltaL.Vikse
7.Sociālās zinībasstunda pārcelta uz 6.stundas laikuL.Vikse
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.ĢeogrāfijaStunda atcelta
2.ĢeogrāfijaStunda atcelta
6.-7.Dizains un tehnoloģijas 2.grupa301.Stunda 2.grupai (pie G.Kalvītes) atcelta
8.c3.LiteratūraĢeogrāfijas stunda atceltaS.Kārkliņa
4.Sports un Veselība009.Ģeogrāfijas stunda atceltaI.Rams
6.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuS.Kārkliņa
7.Sports un VeselībaSporta un veselības stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Rams
9.b4.Matemātika (F)204.Matemātikas fakultatīvā nodarbība pārcelta no piektdienas, 21.01.2022., Bioloģijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuP*G.Līrmane, M.Liepiņa
5.Bioloģija204.Ģeogrāfijas stunda atceltaM.Liepiņa
6.Literatūra204.Ģeogrāfijas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
10.a6.-7.Sports un VeselībaJ.Daliņa stadionsA+Z.Larinova, A.Jākobsons
10.b6.-7.Sports un VeselībaJ.Daliņa stadionsA+Z.Larinova, A.Jākobsons
8.Kultūras pamati206.Stunda atcelta
11.a4.Sports un VeselībaJ.Daliņa stadionsA+Z.Larinova, A.Jākobsons
9.Kultūra un māksla014.Stunda atcelta
11.b3.Angļu valoda (F)303.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no pirmdienas 9.stundas; Matemātikas stunda pārcelta uz 7.stundas laikuP*I.Glužģe, G.Līrmane
4.Sports un VeselībaJ.Daliņa stadionsA+Z.Larinova, A.Jākobsons
7.Matemātika303.Kultūras pamatu stunda atceltaG.Līrmane
12.a8.-9.Tehniskā grafikapašvadīts mācību processD.Stalšāne
12.b8.-9.Tehniskā grafikapašvadīts mācību processD.Stalšāne