ceturtdiena, 2022. gada 3. marts

ceturtdiena, 2022. gada 3. marts

Stundās nav: I.Baranova, A.Dubulte, I.Upīte, S.Kārkliņa, D.Stalšāne, A.Jaunzems

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b2.Latviešu valoda236.AA.Niedrīte
3.b1.Latviešu valoda336.AS.Priede
2.Latviešu valoda336.AS.Priede
3.Matemātika336.AS.Priede
4.a3.Dabaszinības232.Latviešu valodas stunda atceltaPL.Trauliņa, R.Spuņģe
4.b1.Latviešu valoda138.Latviešu valodas stunda atcelta
6.Datorika_2.grupa202.AG.Grīva
4.c1.Literatūra (F)210.Fakultatīvā nodarbība atcelta
5.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
2.Latviešu valoda235.AA.Upīte-Markuse
5.b4.Dabaszinības010.PL.Trauliņa, R.Spuņģe
5.Latviešu valoda010.Latviešu valodas stunda atcelta
6.a3. (09.50-10.30)Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās201./202.Informātikas stundas pārceltas uz citu dienuZ.Neimane/G.Grīva
339.Skolēniem ar atbalsta pasākumiemG.Dance
6.b2. (09.00-09.40)Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās201./202.Mājturības un tehnoloģiju stunda atceltaZ.Neimane/G.Grīva; G.Verovkins/G.Kalvīte
339.Skolēniem ar atbalsta pasākumiemG.Dance
6.c1.Informātika_2.grupa202.Informātikas stunda 2.grupai (pie G.Grīvas) pārcelta no 24.02.2022.P*G.Grīva
2.Angļu valoda203.Stunda abām grupām kopāI.Liepiņa
4. (10.40-11.20)Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās201./202.Latviešu valodas stunda atceltaZ.Neimane/G.Grīva
339.Skolēniem ar atbalsta pasākumiemG.Dance
7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda 2.grupai pārcelta uz 2.stundas laikuI.Liepiņa
7.a4.Krievu valoda203.Datorikas stunda abām grupām atcelta; Krievu valodas stunda pārcelta no 09.03.2022.P*I.Daugaviete-Kravale
7.b3.Latviešu valoda302.Pašvadīts mācību processUI.Kraukle
4.Latviešu valoda302.Pašvadīts mācību processUG.Līrmane
8.c5.Bioloģija115.Literatūras stunda atceltaP*M.Liepiņa
6.Sociālās zinības115.Literatūras stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no 02.03.2022.P*L.Vikse
9.a2.Latviešu valoda104.AL.Vikse
10.a2.-3.Literatūra110.pašvadīts mācību process – skolāA.Lozda
8.Matemātika201./202.kabineta maiņaI.Segliņa
10.b1.ĶīmijaĶīmijas stunda pārcelta uz 4.-5.stundas laikuS.Allika
2.Literatūra206.Ķīmijas stunda pārcelta uz 4.-5.stundas laikuA.Lozda, S.Allika
3.Literatūra206.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaA.Lozda
4.Ķīmija113.Literatūras stundas pārceltas uz 2.-3.stundas laikuS.Allika, A.Lozda
5.Ķīmija113.Literatūras stundas pārceltas uz 2.-3.stundas laikuS.Allika, A.Lozda
11.ab1.-2.Digitālais dizains202.stunda atcelta
12.ab8.-9.Tehniskā grafika405.stunda atcelta
1.-3.kl.08.30-10.00305. Lielā zāleKonkurss “Skatuves runa 2022 “S.Baumane, L.Drande, I.Lancmane, A.Lozda, R.Segliņš
7.-9.kl.10.00-10.20305. Lielā zāleKonkurss “Skatuves runa 2022 “
10.-12.kl.10.30-10.50305. Lielā zāleKonkurss “Skatuves runa 2022 “
4.-6.kl.11.00-12.00305. Lielā zāleKonkurss “Skatuves runa 2022 “