ceturtdiena, 2022. gada 8. decembris

ceturtdiena, 2022. gada 8. decembris

Stundās nav: I.Miglava, L.Trauliņa, V.Fleminga, Z.Larinova, G.Gaile, G.Līrmane, D.Stalšāne (no plkst. 15.00), S.Niedrīte (no 5.st.), A.Gartmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Vizuālā māksla133.AG.Baltā
1.b5. Dizains un tehnoloģijas138.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Niedrīte
1.c1.Vizuālā māksla337.AS.Niedrīte
5.Latviešu valoda337.AA.Bērziņa
2.b3.Dizains un tehnoloģijas236.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Priede
4.Latviešu valoda236.Vizuālās mākslas stunda atceltaPS.Priede
3.a0.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Matemātika336.AI.Apinīte
3.Vizuālā māksla336.AI.Upīte
5.Latviešu valoda336.AL.Drande
3.b1.Dabaszinības332.AB.Sakne-Klovāne
2.Matemātika332.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda332.AB.Sakne-Klovāne
4.a1.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atcelta
2.Vizuālā māksla014.AI.Apinīte
4.b0.Datorika_1.grupa202.Datorikas stunda 1.grupai (pārcelta no trešdienas, 07.12.2022.)-plānots pārbaudes darbsP*A.Dubulte
1.Matemātika304.Kabineta maiņaA.Dubulte
2.Angļu valoda203.Teātra mākslas stunda atcelta; Angļu valodas stunda visai klasei kopāPD.Cinīte
4.Dabaszinības210.AM.Liepiņa
4.c0.Literatūra (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 06.12.2022.A.Lūsiņa
1.Literatūra104.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Lūsiņa
3.Literatūra203.Teātra mākslas stunda atceltaA.Lūsiņa
4.Sociālās zinības un vēsture203.Kabineta maiņaL.Gredzena
5.a1.Latviešu valoda139.Dabaszinību stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no otrdienas, 13.12.2022.P*I.Baranova
2.Sports un veselībaAM.Goba
5.b5.Klases stunda210.Dabaszinību stunda atceltaPI.Upīte
6.b6.Dabaszinības210.Dabaszinību stunda atcelta
7.c1.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 05.12.2022.M.Liepiņa
8.a2.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
3.Klases stunda113.Ķīmijas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
8.c1.Datorika_2.grupa202.PG.Grīva
9.a5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 9.abc_4.grupu pie sk.I.KrauklesA+I.Kraukle
9.b5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 9.abc_4.grupu pie sk.I.KrauklesA+I.Kraukle
9.c5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 9.abc_4.grupu pie sk.I.KrauklesA+I.Kraukle
10.a3.Bioloģija303.Matemātikas stunda atceltaM.Liepiņa
4.Dizains un tehnoloģijas303.Bioloģijas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuD.Stalšāne, M.Liepiņa
5.Dizains un tehnoloģijas303.Kabineta maiņaD.Stalšāne
6.Literatūra109.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Lancmane, D.Stalšāne
9.Literatūra109.Literatūras stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Lancmane
10.b2.Klases stunda303.Matemātikas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
11.a6.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
11.b6.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
12.a5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
8.Dizains un tehnoloģijas II203.Pašvadīts mācību process/D.Stalšāne/
9.Dizains un tehnoloģijas II203.Pašvadīts mācību process/D.Stalšāne/
12.b5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
8.-9.Dizains un tehnoloģijas II203.Pašvadīts mācību process/D.Stalšāne/
8.-9.Matemātika II304.AI.Segliņa
4.kl (30 sk.)1.303.Matemātikas konkurss 4.klašu skolēniem “Tik vai… Cik?” (2.kārta)A.Upīte-Markuse