ceturtdiena, 2023. gada 12. janvāris

ceturtdiena, 2023. gada 12. janvāris

Stundās nav: I.Apinīte, M.Tiltiņa, A.Niedrīte, I.Lancmane, Z.Neimane, S.Priede (no 5.st.), D.Cinīte (no 5.st.), L.Drande (no 3.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dabaszinības138.AB.Sakne-Klovāne
2.Matemātika138.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
4.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
6.138.Pagarinātā dienas grupa līdz 14.00UB.Sakne-Klovāne
2.bno 5.st.Klase ārpus skolasS.Priede, D.Cinīte
4.c4.Sociālās zinības un vēsture210.Kabineta maiņaL.Gredzena
5.a5.Angļu valoda211.Stunda visai klasei kopā; mainīts kabinetsA+D.Trēziņš
5.c5.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda atcelta; Sporta stunda pārcelta no otrdienas, 17.01.2023.P*I.Rams
6.b5.Sociālās zinības un vēsture203.Kabineta maiņaE.Vilne
6.c4.Sociālās zinības un vēsture109.Literatūras stunda atcelta->E.Vilne
7.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 4.stundas laikuE.Vilne
7.a3.Bioloģija104.Latviešu valodas stunda atceltaPM.Liepiņa
4.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Upīte
5.Krievu valoda_1.grupa401.Datorikas stunda abām grupām atcelta; (Kv_4.grupai un vācu val. grupai brīvstunda)->I.Tuņķele
6.Datorika203.Stunda visai klasei kopāA+G.Grīva
7.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Tuņķeles) pārcelta uz 5.stundas laikuI.Tuņķele
7.b1.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
2.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
8.b2.Angļu valoda_2.grupa011.Latviešu valodas stunda atcelta; angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no piektdienas, 13.01.2023. (1.stunda notiek kā paredzēts)P*D.Trēziņš
9.c3.Fizika203.Av_1.gr. – pašvadīts māc.process;
Dat_2.gr. – atcelta st.;
Fizikas stunda pārcelta no otrdienas, 17.01.2023.
P*E.Ločmele
4.Fizika203.Av_1.gr. – pašvadīts māc.process;
Dat_2.gr. – atcelta st.;
Fizikas stunda pārcelta no otrdienas, 17.01.2023.
P*E.Ločmele
7.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
8.Angļu valoda_2.grupa011.Pašvadīts mācību process-mājāsD.Trēziņš
10.a4.Matemātika303.Bioloģijas stunda pārcelta uz piektdienu, 13.01.2023.P*G.Līrmane, M.Liepiņa
8.-9.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
11.a7.Dizains un tehnoloģijas202.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
11.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Neimane, A.Lozda, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa, J.Čeksters, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Segliņa, G.Grīva
12.a3.Latviešu valoda109.Pašvadīts mācību process – darbs pie esejas
9.45-13.30201.2. posma (novada) olimpiāde ķīmijā 9., 10.-12.klG.Grīva, A.Upīte-Markuse