ceturtdiena, 2023.gada 16.novembris (papildināts)

ceturtdiena, 2023.gada 16.novembris (papildināts)

Stundās nav: S.Krumholce, M.Tiltiņa (no 6.st.), I.Amoliņa (no 6.st.), I.Jansone (1.-2.st.), I.Aizupiete (1.-2.st.), R.Segliņš (1.-2.st.), V.Zariņa (no 5.st.), I.Kraukle (no 4.st.), A.Lozda (no 4.st.), G.Grīva (no 7.st.), G.Verovkins, L.Trauliņa, I.Grāvīte, V.Šulte, G.Dance, E.Švēde

Koncerta dalībniekiem mēģinājums 8.30-10.00 (1.-2.st.) Lielajā zālē

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a0.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda nenotiek
1.Matemātika133.Sports un veselība (F.) stunda nenotiekPG.Baltā
2.c2.Latviešu valoda205.Mūzikas stunda nenotiekPS.Niedrīte
5.Sports un veselībaAI.Rams
3.ano 5.st.Klase ārpus skolasV.Zariņa, Z.Larinova
4.c5.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai stunda pie sk.G.Verovkina nenotiek
5.a3.Dabaszinības211.AM.Liepiņa
4.Sports un veselībaAI.Rams
5.b6.Krievu valoda_2.grupaiKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
5.c3.Sports un veselībaAI.Rams
4.Vizuālā māksla014.Dabaszinības stunda nenotiekPĪ.Ozola
6.a1.Matemātika204.Mūzikas stunda nenotiek, Matemātikas stunda pārcelta no 6.stundas->A.Kārkliņa
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 1.stundu->A.Kārkliņa
6.b6.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai stunda pie sk.G.Verovkina nenotiek
7.a1.-2.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai stundas pie sk.G.Verovkina nenotiek
7.b1.-2.InženierzinībasInženierzinības stundas atceltas
4.Klases stunda109.Teātra mākslas stunda nenotiekPZ.Švēde
7.Krievu valoda_2.grupaiKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
7.c5.Matemātika301.Pārbaudes darbsAI.Upīte
8.a5.Fizika211.KontroldarbsAU.Ābeltiņš
6.-9.Klase ārpus skolasM.Tiltiņa, I.Rams, I.Kraukle, V.Šulte, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Daugaviete-Kravale
8.b1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 2.stunduS.Balode
2.Ģeogrāfija206.Mūzikas stunda nenotiek, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 1.stundasS.Balode

Pusdienas pēc 5.stundas

6.LiteratūraLiteratūras stunda nenotiek
7.Matemātika_1.grupai301.Pašvadīts mācību process
7.Matemātika_2.grupaiMatemātika_2.grupai nenotiek
8.Krievu valoda_2.grupaiKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
8.c1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stunduA.Lozda
2.Latviešu valoda204.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 3.stunduA.Lozda
3.Ģeogrāfija210.Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 2.stundasS.Balode
6.Latvijas un pasaules vēsture110.Patstāvīgais darbsAL.Vanaga
7.Matemātika_1.grupaiPašvadīts mācību process
7.Matemātika_2.grupaiMatemātika_2.grupai nenotiek
9.a2.Latviešu valoda210.Fizikas stunda atceltaAI.Lancmane
6.Matemātika_2.grupa303.A+L.Aizkalniete
9.b3.-4.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupa405.AD.Stalšāne
6.Matemātika_2.grupa303.A+L.Aizkalniete
9.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Kraukle, A.Lozda, I.Segliņa, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa
10.a1.Svētku koncerta mēģinājumsLielā zāleMatemātika I stunda nenotiekI.Segliņa
2.Svētku koncerta mēģinājumsLielā zāleVācu valoda_1.grupai; Krievu valoda_2.grupai; Krievu valoda_3.grupai stundas nenotiekE.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa
4.Teātra māksla I306.Dizains un Tehnoloģijas stunda nenotiekPR.Segliņš
10.b1.Fizika IFizikas stunda atcelta
2.Krievu valoda_3.grupaiKrievu valoda_3.grupai pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda nenotiek
7.-8.Dizains un Tehnoloģijas I_2.grupa201.Pašvadīts mācību process
11.a6.Dizains un Tehnoloģijas I_2.grupa201.A+G.Grīva
11.b2.Sports un veselība_1.grupaiAZ.Larinova
5.Krievu valoda_2.grupaiKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
6.Kultūras pamati211.Fizika I stunda nenotiek, Kultūras pamati stunda pārcelta no 8.stundas->Ī.Ozola
8.Kultūras pamatiKultūras pamati stunda pārcelta uz 6.stundu->Ī.Ozola
9.Publiskā uzstāšanāsPubliskā uzstāšanās atceltaA.Lozda
12.a4.Krievu valoda_2.grupaiKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
5.-6.Dizains un Tehnoloģijas II 204.Latviešu valoda un literatūra II stunda nenotiek, Dizains un Tehnoloģijas II stundas pārceltas no 7.-8.stundas->D.Stalšāne
5.-6.Angļu valoda II405.Latviešu valoda un literatūra II stunda nenotiek, Angļu valoda II stundas pārceltas no 7.-8.stundas->I.Glužģe
7.-8.Dizains un Tehnoloģijas IIDizains un Tehnoloģijas II stundas pārceltas uz 5.-6.stunduD.Stalšāne
7.-8.Angļu valoda IIAngļu valoda II stundas pārceltas uz 5.-6.stunduI.Glužģe
9.Digitālais dizainsDigitālais dizains stunda atcelta
12.b4.Krievu valoda_2.grupaiKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
9.Digitālais dizainsDigitālais dizains stunda atcelta