ceturtdiena, 2023. gada 21. septembris

ceturtdiena, 2023. gada 21. septembris

Stundās nav: K.Antone, E.Groševa (no 5.st.), I.Mēduma-Bāliņa (4.-5.st.), D.Stalšāne, U.Točs, L.Trauliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c2.Dizains un tehnoloģijas338.AD.Jaunbērziņa
3.Dizains un tehnoloģijas338.AD.Jaunbērziņa
5.Latviešu valoda338.AD.Jaunbērziņa, G.Baltā
6.338.pagarinātā dienas grupaAD.Jaunbērziņa
4.b6.Sociālās zinības un vēstureSociālo zinību stunda pārcelta uz 19.09.2023.L.Gredzena
4.c5.Angļu valoda_2.grupa232.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 20.09.2023.V.Šmite
5.a6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.b1.Klases stunda205.Sporta un veselības stunda atceltaPZ.Larinova
6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.c3.Dabaszinības211.AV.Šulte
6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.a1.-2.Inženierzinības211.AU.Ābeltiņš
7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.b7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.c7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.a8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.c8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.c7.-8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
11.a5.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 20.09.2023M.Liepiņa
11.b5.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.Krievu valoda_1.grupa405.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
12.a

Attālināts mācību process

12.b1.Digitālais dizians201.->S.Krumholce
4.Krievu valoda_1.grupa405.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
7.-8.Dizains un tehnoloģijas II114.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
9.Digitālais dizians202.Digitālā dizaina stunda pārcelta uz 1.stundas laikuS.Krumholce