ceturtdiena, 2024.gada 15.februāris (papildināts)

ceturtdiena, 2024.gada 15.februāris (papildināts)

Stundās nav: I.Daugaviete-Kravale (1.-2.st.), S.Niedrīte (3.-6.st.), D.Jaunbērziņa, B.Sakne-Klovāne, L.Aizkalniete, L.Trauliņa, S.Balode (3.st.), I.Glužģe (no pulksten 14.00), A.Dubulte, D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c3.Latviešu valoda337.AG.Baltā
3.c1.Latviešu valoda235.AA.Upīte-Markuse
2.Latviešu valoda235.AZ.Gailīte
4.Matemātika235.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa235.AZ.Gailīte
4.a3.Datorika_1202.AG.Grīva
4.Dizains un tehnoloģijas_2114.AG.Kalvīte
4.b1.Dizains un tehnoloģijas_2114.AI.Upīte
5.a5.Matemātika206.Dabaszinību stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no piektdienas 16.02.2024.P*A.Kārkliņa
5.b4.Datorika_1201.AS.Krumholce
5.c4.Literatūra211.Dabaszinību stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no piektdienas 16.02.2024.P*A.Lūsiņa
6.a5.Datorika_2201.AI.Zūle-Kaibe
6.b2.Datorika_1202.AG.Grīva
6.Dabaszinības210.AI.Upīte
7.a5.Matemātika_3301.AI.Kraukle
7.b
7.c
8.a7.Matemātika_3303.AG.Līrmane
8.b
8.c
9.a1.Krievu valoda_2Pašvadīts mācību process
2.Klases stunda113.Ķīmijas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
3.Ķīmija113.AS.Allika
6.Matemātika_4205.AL.Liepa
9.b6.Matemātika_4205.AL.Liepa
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pie sk.D.Trēziņa notika 14.02.2024.D.Trēziņš
8.Angļu valoda_1Angļu valoda_2 stunda pie sk.A.Rastenes notika 14.02.2024.A.Rastene
9.c3.ĢeogrāfijaKlase ārpus skolasS.Balode
6.Matemātika_4205.AL.Liepa
10.a1.MūzikaPašvadīts mācību process
2.Krievu valoda_2404.AL.Drande
11.a8.Matemātika IMatemātikas stunda notika 13.02.2024.G.Līrmane
12.a7.-8.Angļu valoda IIPašvadīts mācību process
Dizains un Tehnoloģijas IIPašvadīts mācību process
9.Digitālais dizainsPašvadīts mācību process, uzdoto skat.Classroom
12.b7.-8.Dizains un Tehnoloģijas IIPašvadīts mācību process
9.Digitālais dizainsPašvadīts mācību process, uzdoto skat.Classroom