ceturtdiena, 2024.gada 16.maijs (papildināts)

ceturtdiena, 2024.gada 16.maijs (papildināts)

Stundās nav: M.Tiltiņa, I.Barce, G.Līrmane, L.Trauliņa, L.Liepa (no 6.st.), D.Cinīte (no 3.st.), I.Mēduma-Bāliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a4.Angļu valoda133.Angļu valodas stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.c6.Sociālās zinības 115.Sociālās zinības stunda pārcelta no 10.05.2024.P*L.Gredzena
5.a5.Karjeras stunda206.Dabaszinības stunda atceltaPL.Vanaga
5.b6.Krievu valoda_2405.AV.Fleminga
5.c4.Latviešu valoda203.Dabaszinību stunda atceltaPA.Lūsiņa
6.a5.Dizains un tehnoloģijas_1157.Angļu valoda_1 stunda atceltaPG.Verovkins
7.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda notika 13.05.2024.
6.b5.Klases stunda203.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
6.DabaszinībasDabaszinības stunda atcelta
7.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda atcelta
6.c6.Dizains un tehnoloģijas_1157.Literatūras stunda atcelta. Dizains un tehnoloģijas stunda pārcelta no 7.stundas->G.Verovkins
7.Dizains un tehnoloģijas_1Dizains un tehnoloģijas_1 stunda pārcelta uz 6.stundu->G.Verovkins
7.a2.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda atcelta
5.Matemātika_1303.AI.Kraukle
7.b3.Angļu valoda014.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Glužģe
4.Klases stunda403.Angļu valoda_2 stunda atcelta. Klases stunda notiek tikai Angļu valoda_2 grupaiZ.Švēde
5.Matemātika_1303.AI.Kraukle
7.Krievu valoda_3Krievu valoda_3 stunda atcelta
7.c5.Matemātika_1303.AI.Kraukle
8.a1.-9.Klase ārpus skolasM.Tiltiņa, I.Amoliņa, Ī.Ozola, M.Liepiņa, I.Rams, I.Kraukle, L.Liepa, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Daugaviete-Kravale
8.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, I.Amoliņa, I.Kraukle, L.Liepa, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Karavale
8.c3.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte, S.Krumholce, S.Balode, I.Amoliņa, I.Kraukle, L.Liepa, L.Aizkalniete, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
9.a2.Ķīmija113.AS.Allika
3.Ķīmija113.AS.Allika
6.Matemātika_1303.AS.Baumane
9.b5.Klases stunda110.Sports un veselība stunda atceltaPU.Jansons
6.Matemātika_1303.AS.Baumane
9.c1.Datorika_2202.Krievu valoda_3 stunda pie sk. I.Mēdumas-Bāliņas atcelta. Datorika_2 stunda notiek tiem kam nav vācu valodaPG.Grīva
6.Matemātika_1303.AS.Baumane
10.a2.Krievu valoda_3Krievu valoda_3 stunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
10.b
11.a1.Angļu valoda I_1Angļu valoda I_1 stunda atcelta
8.Matemātika I304.Pārbaudes darbsAI.Segliņa
11.b1.Angļu valoda I_1Angļu valoda I_1 stunda atcelta
2.Matemātika I304.AI.Segliņa
3.Klases stunda303.Matemātika I stunda atcelta. Klases stunda pārcelta no 24.05.2024.P*A.Upīte-Markuse
5.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda atcelta
12.a 3.Teātra māksla II306.Izmaiņas attiecas uz skolēniem, kuriem 17.05.2024. būs CE kultūrā un mākslā. Pārējiem stundas pēc stundu saraksta.P*Ī.Ozola, R.Segliņš
4.Kultūra un māksla II306.Izmaiņas attiecas uz skolēniem, kuriem 17.05.2024. būs CE kultūrā un mākslā. Pārējiem stundas pēc stundu saraksta. Krievu valoda_2 stunda pie sk. I.Mēdumas-Bāliņas atceltaPĪ.Ozola, R.Segliņš
12.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Mēduma-Bāliņa, A.Jākobsons, E.Švēde, V.Šulte, E.Groševa, I.Tuņķele, D.Trēziņš, D.Stalšāne, I.Segliņa, S.Allika, S.Krumholce