ceturtdiena, 2024.gada 23.maijs (papildināts_3)

ceturtdiena, 2024.gada 23.maijs (papildināts_3)

Stundās nav: I.Liepiņa, I.Barce, D.Trēziņš, A.Rastene, I.Glužģe, M.Goba, I.Baranova, L.Drande, I.Rams, I.Aizupiete, G.Kalvīte (6.st.)

Pagarināto dienas grupu no plkst. 14.00 vada Z.Gailīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c2.Dabaszinības338.Mūzikas stunda atcelta. Dabaszinību stunda pārcelta no 5.stundas->K.Antone
5.DabaszinībasDabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundu->K.Antone
2.a3.Latviešu valoda133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
2.c5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
3.a2.Matemātika137.Angļu valodas stunda atceltaPV.Zariņa
4.Matemātika137.Mūzikas stunda atcelta. Matemātikas stunda pārcelta no 5.stundas->V.Zariņa
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 4.stundu->V.Zariņa
3.b1.Sports un veselībaMūzikas stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 5.stundas->Z.Larinova
3.Latviešu valoda236.Angļu valodas stunda atceltaPS.Priede
5.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 1.stundu->Z.Larinova
3.c5.Angļu valodaAngļu valodas stunda atcelta
4.a1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
4.Dizains un tehnoloģijas_2114.AG.Kalvīte
5.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda atceltaAI.Krieviņa
4.b1.-9.Klase ārpus skolas
4.c3.Sports un veselībaAE.Švēde
4.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda atceltaAI.Krieviņa
5.a1.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda notika 22.05.2024.I.Liepiņa
Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda atcelta
6.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
Krievu valoda_3403.Kabineta maiņaI.Tuņķele
5.b4.Datorika201.Angļu valoda_2 stunda atcelta. Datorikas stunda notiek abām grupām kopā. Datorika_2 stunda pārcelta no piektdienas 24.05.2024. P*A.Dubulte
6.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
Krievu valoda_2011.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
Krievu valoda_3403.Kabineta maiņaI.Tuņķele
5.c2.Mūzika205.Kabineta maiņaI.Jansone
6.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
Krievu valoda_3403.Kabineta maiņaI.Tuņķele
6.a6.-7.Latviešu valodaLatviešu valodas stundas atceltas
6.b2.Klases stunda010.Klases stunda notiek tikai Angļu valoda_2 grupaiPI.Upīte
6.c4.Matemātika303.AI.Lazdiņa
5.Mūzika205.Kabineta maiņaI.Jansone
7.a2.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda atcelta
5.Matemātika_4Matemātika_4 stunda atcelta
7.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
7.b1.Teātra mākslaTeātra māksla stunda notika 21.05.2024.A.Lozda
3.Krievu valoda_2010.Angļu valoda stunda abām grupām atcelta. Krievu valodas stundas pārcelta no 7.stundas->I.Tuņķele
Krievu valoda_3403.->I.Mēduma-Bāliņa
4.Sports un veselībaAngļu valoda stunda abām grupām atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->A.Jākobsons
5.Matemātika_4Matemātika_4 stunda atcelta
7.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
Krievu valodaKrievu valodas stundas pārceltas uz 3.stundu->I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa
7.c4.Mūzika205.Kabineta maiņaI.Jansone
5.Matemātika_4Matemātika_4 stunda atcelta
7.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
8.a6.Bioloģija211.Sports un veselība stunda atcelta. Bioloģijas stunda pārcelta no piektdienas 24.05.2024.P*M.Liepiņa
7.Matemātika_2204.AG.Līrmane
8.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
Krievu valoda_2403.Kabineta maiņaI.Tuņķele
8.b5.Sports un veselībaAngļu valoda_1 un Dizains un tehnoloģijas_2 stundas atceltas. Sports un veselība stunda pārcelta no piektdienas 24.05.2024.P*A.Jākobsons
6.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda atcelta
Dizains un tehnoloģijas_2157.AG.Verovkins
7.Matemātika_2204.AG.Līrmane
8.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
Krievu valoda_2011.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
8.c2.Ķīmija113.Sports un veselība stunda atceltaPL.Trauliņa
7.Matemātika_2204.AG.Līrmane
8.Vācu valoda_1010.Kabineta maiņaE.Groševa
9.abcsākums 09.00CE Svešvalodā (angļu valoda) mutvārdu daļa401.A.Rastene
405.D.Trēziņš
9.a6.Matemātika_1303.KonsultācijasG.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4205.L.Aizkalniete
7.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
8.
9.
9.b6.Matemātika_1303.KonsultācijasG.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4205.L.Aizkalniete
7.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
8.
9.
9.c6.Matemātika_1303.KonsultācijasG.Līrmane
Matemātika_2301.I.Kraukle
Matemātika_3302.I.Lazdiņa
Matemātika_4205.L.Aizkalniete
7.Latviešu valoda204.KonsultācijasA.Lozda
8.Literatūra204.
10.a2.Vācu valoda_1011.Kabineta maiņaE.Groševa
Krievu valoda_3403.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
7.-8.Literatūra IPašvadīts mācību processI.Lancmane
10.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Rams, L.Drande, I.Aizupiete
1.-9.Pašvadīts mācību processAttiecas uz tiem, kuri nebrauc ekskursijā
11.a1.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda atcelta
2.-5.12.ab klases Projekta darba prezentācija
11.b0.Krievu valoda_2403.Stunda notiek tiem, kuri nav prezentējuši savu darbu. Krievu valoda_2 stunda pārcelta no 5.stundas->I.Mēduma-Bāliņa
1.Matemātika I303.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta. KonsultācijasG.Līrmane
4.-5.12.ab klases Projekta darba prezentācija
12.a9.30-10.00Projekta darba prezentācija/Latviešu valoda112.A.Lozda, I.Grāvīte
10.00-10.30
6.-7.Dizains un tehnoloģijas_2115.KonsultācijasD.Stalšāne
12.ab11.00-11.30Projekta darba prezentācija/Dizains un tehnoloģijas112.D.Stalšāne, I.Grāvīte, A.Upīte-Markuse
11.30-12.00
12.00-12.30
12.b12.30-13.00Projekta darba prezentācija/MatemātikaD.Stalšāne, I.Segliņa, A.Upīte-Markuse
6.Dizains un tehnoloģijas_2115.KonsultācijasD.Stalšāne
7.
Matemātika I304.I.Segliņa
8.Matemātika I304.