ceturtdiena, 2024.gada 25.janvāris (papildināts)

ceturtdiena, 2024.gada 25.janvāris (papildināts)

Stundās nav: L.Liepa, Z.Larinova, Z.Gailīte, A.Lozda, S.Krumholce, G.Grīva (no 8.st.), B.Sakne-Klovāne, G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a3.Matemātika137.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 5.stundas->V.Zariņa
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundu->V.Zariņa
3.b5.Latviešu valoda236.Sports un veselība stunda atceltaPS.Priede
4.a6.Vizuālā māksla109.Kabineta maiņaA.Gartmane
5.b2.-3.Dizains un Tehnoloģijas_2114.AD.Stalšāne
6.c4.Matemātika303.AI.Lazdiņa
7.a1.-2.Datorika_1Datorika_1 stunda pie sk. S.Krumholces atcelta
5.Matemātika_3204.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
Matemātika_4301.Kabineta maiņaAI.Kraukle
7.b1.Teātra māksla306.AZ.Švēde
5.Matemātika_3204.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
Matemātika_4301.Kabineta maiņaI.Kraukle
7.c5.Matemātika_3204.Kabineta maiņaL.Aizkalniete
Matemātika_4301.Kabineta maiņaAI.Kraukle
8.a7.Matemātika_2204.AG.Līrmane
8.b5.-6.Dizains un Tehnoloģijas_2114.AD.Stalšāne
7.Matemātika_2204.AG.Līrmane
8.c3.Datorika_1201.AG.Grīva
7.Matemātika_2204.AG.Līrmane
9.c4.Sports un veselībaLiteratūras stunda notika 23.01.2024.PI.Rams
5.Latviešu valoda109.AI.Lancmane
10.b4.Fizika I211.Stundu secības maiņaV.Šulte
6.Matemātika I304.Stundu secības maiņaI.Segliņa
7.Dizains un Tehnoloģijas_2Dizains un Tehnoloģijas_2 stunda pie sk.S.Krumholces atcelta
8.Dizains un Tehnoloģijas_2Dizains un Tehnoloģijas_2 stunda pie sk.S.Krumholces atcelta
Programmēšana_1Pašvadīts mācību process
11.a4.Sports un veselība_3AE.Švēde
6.Dizains un Tehnoloģijas I201.AG.Grīva
11.b6.Fizika I211.Literatūras stunda notika 23.01.2024., Fizikas stunda pārcelta no 7.stundas->V.Šulte
7.FizikaFizikas stunda pārcelta uz 6.stundu->V.Šulte
12.a1.Sports un veselība_3Sports un veselība stunda pie sk. Z.Larinovas atcelta
2.Teātra māksla II306.Latviešu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
3.Teātra māksla II306.Latviešu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
5.Matemātika I304.Stundu secības maiņaI.Segliņa
6.Kultūra un Māklsa II014.Stundu secības maiņaĪ.Ozola