Dienesta viesnīcas

Dienesta viesnīcas

Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem
piešķirtas vietas dienesta viesnīcā
J.Enkmaņa ielā 14.

Ievākšanās iespējama 1. septembrī no plkst 13.00.

Kopējā informatīvā tikšanās un 
līguma slēgšana
 1. septembrī plkst. 17.00.

Līdzi ņemam personīgās lietošanas mantas
(segas, spilveni, gultas veļa, trauki, personīgās higiēnas lietas, u.c)