Drošības nedēļa 4. un 5. klasēs

No 20. līdz 24. septembrim Viesturskolā bija Drošības nedēļa, kuras ietvaros pie 4. un 5. klašu skolēniem viesojās Valmieras novada pašvaldības policijas pārstāvis Agris Drande. Izglītojošās nodarbības laikā policists skolēnus informēja par drošības noteikumiem attiecībā uz velosipēdu un elektroskrejriteņu izmantošanu. Skolēni 4. un 5. klasēs šajā mācību gadā apgūs teorētiskās zināšanas, lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, tāpēc policists informēja gan par velosipēdam nepieciešamo aprīkojumu, gan par to, kas atļauts un aizliegts, braucot ar velosipēdu.

Tā kā 4., 5. klašu skolēni vēl nav sasnieguši 14 gadu vecumu, tad izglītojošās nodarbības laikā A. Drande īpašu uzsvaru lika uz aizliegumu izmantot elektroskrejriteņus kā pārvietošanās līdzekli. Nodarbības laikā skolēni uzzināja normatīvajā regulējumā iekļautos noteikumus. Lai gan ir stājušies spēkā satiksmes noteikumi elektrisko skrejriteņu vadītājiem, tāpat turpina būt gadījumi, kad elektriskos skrejriteņus par pārvietošanās līdzekli izmanto personas, kurām tas aizliegts ar likumu.

Ir svarīgi periodiski skolēnus izglītot ar drošību saistītajos jautājumos, jo tādējādi soli pa solim virzīsimies uz drošāku vidi ap mums.

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Sandra Baumane