Dzimtās valodas diena Viesturskolā

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Arī mēs Viesturskolā 21. februārī priecājāmies par savu dzimto valodu. Sākumskolas skolēni radīja pavasarīgus valodas ziedus, to ziedlapiņas izrakstot ar latviešu tautasdziesmām par valodu. Izrakstītie ziedi apskatāmi izstādē “Lai mana valoda zied!” skolas jaunā korpusa 1. stāva foajē.

Lielajiem viesturiešiem, 5.-12. klašu skolēniem, dzimtās valodas dienā literatūras un latviešu valodas stundās vajadzēja iejusties Ojāra Vācieša dzejas rindā: “Esi dzejnieks – taisi no nekā.” No žurnālu un laikrakstu izgriezumiem ar lielu aizrautību tapa dzejoļi un atziņas par Latviju un Valmieru. Šie darbi apskatāmi izstādē vēsturiskā korpusa 1. stāvā.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju un Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības