Hei, hei! Kopā un tikai augšup!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 22.02.2023. izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aktīvākie jaunieši kopā ar projekta mentori jau trešo gadu pēc kārtas ir pieteikušies šai iniciatīvai. Lai saņemtu šo iespēju, skolas jauniešu komandai ir jāizdara vairāki nozīmīgi soļi:

  • Jāiesniedz projekta pieteikuma anketa,
  • Jāpiedalās 3 dienu apmācībās,
  • Jāuzraksta projekts, tas jāiesniedz līdz 15. maijam.

Veicot šos nozīmīgos uzdevumus, skolas pašpārvaldes jauniešiem būs iespēja realizēt šo projektu nākamā mācību gada 1. semestrī, laikā no 15.augusta līdz 31. decembrim.

Priekšā nopietns sagatavošanās  darba posms – projekta uzrakstīšana, savas idejas izstrāde un izplānošana, budžeta tāmes sagatavošana, projekta mērķu, uzdevumu un ilgtermiņa ietekmes plānošana. “Apmācībās ieguvām ļoti noderīgas zināšanas, izpratām projekta veidošanas stratēģijas, projekta izvērtēšanu un 9 jautājumu principu”, tā izteicās 10.a klases jaunieši Marta Bērziņa, Dāvis Dzerkals un Gunda Rozenberga.

Lai izdodas jauniem izaicinājumiem pilnais darba posms! Kopā un augšup!

Projekta konkursa “ Kontakts ”mentore, sociālā pedagoģe Iveta Upīte