Ieskats Zinību dienas norisē

1.septembra rīts skolēnus, vecākus un skolotājus sagaidīja ar gaišu saulīti. Gribas ticēt, ka visus, ko šai rītā ceļš veda uz skolu, pavadīja arī gaišas domas un cerības. Laikam jau tā ir – lai kaut ko tā pa īstam novērtētu, tas uz brīdi jāzaudē. Iespēju atgriezties Viesturskolā, lai mācītos klātienē, noteikti novērtēja gan divpadsmitie, kam šis ir pēdējais gads skolā, gan 76 mazliet kautrīgi pirmklasnieki, kas skolotāju Vinetas Zariņas, Santas Priedes un Aijas Bērziņas vadībā pirmo reizi rādīja savu priekšnesumu Viesturskolai.

Soli pa solim augšup – tāds šogad ir skolas moto. Moto, kas šajā dīvainajā laikā noder ne tikai skolai, bet jebkurai mūsu dzīves jomai. Lēni un mierīgi, soli pa solim, nekaļot grandiozus plānus, tomēr visu laiku virzoties augšup. Tieši tā, kā to Zinību dienas svinīgajā pasākumā dziedāja Viesturskolas ansamblis dziesmā “Soli pa solim”. Esam lepni teikt, ka šīs dziesmas mūzikas un vārdu autore ir 12.a klases skolniece Karīna Doroško.

Atskatoties uz Zinību dienas notikumiem, piedāvājam ieskatīties skolēnu pārdomās par šo dienu.

Pirmā skolas diena šogad mūs sagaidīja ar saulainu laiku, smaidīgiem skolēniem un skolotājiem. Tā bija ziņa, ka esam silti sagaidīti skolā. 

Vēderā lidoja patīkami satraukuma tauriņi. Kas mūs sagaida? Vai mēs spēsim atcerēties, kādas bija ierastās mācības skolā? To centās noskaidrot zinību dienas vadītāji- Aleksandrs (10.a.) un Roberts (11.a.). Caur svarīgām lietām, kā direktora runa, lustīgām dejām no pirmklasniekiem un skanīgām dziesmām no skolas blices, manuprāt, visos ievirmoja tās sajūtas, ko ierasti jutām atgriežoties Viesturskolā – mājas, draugi, dziesmas, dejas – tā ir mūsu skola! 

Ar lielu siltumu sirdī un ideju pilnu galvu ieskrienu jaunajā mācību gadā! Novēlu to visiem viesturiešiem! 

Lai izdodas! 

Karīna Doroško (12.a)

Kā jau pieņemts, katru gadu Viesturskola savā saimē īpaši uzņem pirmīšus un desmitos, taču īpaša uzmanība tiek veltīta teatrāļiem. Arī šogad, neskatoties uz saspringto situāciju, sagaidījām jaunos un ieraudzījām jau esošos Viesturskolas teātra fanus un vienojāmies nedaudz haotiskam un mākslinieciskam iepazīšanās aplim, lai atļautu iejusties jaunajiem un iepazītos, lai grūtībās un priekos varam būt kopā! Tas ir paveikts un mums priekšā ir fantastiski jaunie izaicinājumi, par kuriem noteikti jums būs dzirdēt!

Agnese Keita Birzniece (11.a)

Lai veselīgs un veiksmīgs mācību gads visiem viesturiešiem!