Izglītojošs seminārs par veselību meitenēm

Valmieras Viestura vidusskolas sociālā pedagoģe Iveta Upīte kopā ar klašu audzinātājiem iesaistījās Slimību profilakses un kontroles centra un SIA OnPlate organizētajos izglītojošos semināros vispārējo izglītības iestāžu 8. – 12. klašu izglītojamajām par krūšu veselību un to pašpārbaudes pareizu veikšanu.

Tiešsaistes semināra ietvaros dalībniecēm bija iespēja  uzzināt vairāk par krūšu veselību, pareizu pašpārbaudes veikšanu, kā arī iesaistīties sarunās par sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem par krūts vēzi.

Semināra laikā, izmantojot krūšu mulāžas, dalībniecēm bija iespēja vērot demonstrētās praktiskās iemaņas krūšu pašpārbaudes veikšanā. Gan semināra laikā, gan pēc tā dalībnieces varēs iegūt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem saistībā ar krūšu veselību.

Lai palīdzētu nostiprināt semināra laikā iegūtās zināšanas, katra semināra dalībniece saņems informatīvo materiālu “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls” ar iekļautu informāciju par krūšu pašpārbaudes soļiem un izmaiņām krūtīs, kurām jāpievērš uzmanība, kā arī darba burtnīcu zināšanu pārbaudei “Krūšu veselība un pašpārbaude”.

Sociālā pedagoģe atzīst, ka iesaistīšanās projektos un tiešsaistes nodarbību nodrošināšana kļuvusi par neatņemamu ikdienas darba sastāvdaļu.

Skolas sociālā pedagoģe Iveta Upīte