Izstāsti man savu sapni!

Latviešu valodas aģentūra katru gadu rīko skolēnu radošo darbu konkursu. Pagājušā mācību gada konkursa tēma bija „Izstāsti man savu sapni”.

Katru gadu konkursa dalībnieku skaits pieaug, un aizvadītā gada konkursā  piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 1234 radošie darbi no visas pasaules. 693 no tiem bija literārie darbi, 541 – zīmējumi.

Darbi iesūtīti ne vien no Latvijas skolām, bet arī no latviešu skolām ārzemēs: ASV, Beļģijas, Somijas un Lielbritānijas.

Nu labākie darbi tradicionāli apkopoti grāmatā, kas tiek izsūtīta visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Esam ļoti lepni par to, ka šajā grāmatā redzami arī vairāki viesturiešu darbi. Rūtas Jansones (5.a klase) zīmējums un bijušā viesturieša Gustava Stankeviča zīmējums un eseja ir starp konkursa uzvarētājiem, bet grāmatā iekļauti arī Māras Lepiksones (7.a), Lauras Marijas Putniņas (7.c) un Terēzes Jurkas (8.b) zīmējumi.

Paldies jauniešiem par dalīšanos ar saviem sapņiem, bet skolotājām Ilzei Miglavai, Īrisai Ozolai un Sandrai Kārkliņai – par jauniešu iedvesmošanu un motivēšanu dalībai konkursā!

Lai netrūkst jaunu sapņu un iedvesmas tos realizēt!