Konkurss bioloģijā “Pretim rudenim”

Oktobra beigās mūsu skolā notika konkurss bioloģijā “Pretim rudenim”.  Konkursā piedalījās visu septīto klašu skolēni, kuri tajā veica dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Pirmais uzdevums bija zināšanu pārbaude – tests, kurā skolēni varēja parādīt savas teorētiskās  zināšanas bioloģijā par dzīvajiem organismiem, to uzbūvi un funkcijām. Nākamajā kārtā bija jāatpazīst koku, krūmu un lakstaugu lapas pēc dažādām ārējām morfoloģiskajām pazīmēm. Neskaidrību gadījumā varēja izmantot arī Latvijas augu noteicēju. Vislielāko interesi konkursā skolēni izrādīja par pētnieciskā darba uzdevumu, kurā, izmantojot mikroskopu, zināšanas un praktiskās iemaņas bija jāsaskata, jāuzzīmē un  jāaprēķina dotās auga šūnas iekšējās uzbūves īpašības.

Kopumā visveiksmīgāk ar teorētisko uzdevumu tika galā 7.c klase. Praktiskajā darbā par lapu morfoloģisko uzbūvi labāk veicās 7.a klasei. Savukārt, laboratorijas darbā praktiskās iemaņas darbā ar mikroskopu vislabāk uzrādīja 7.b klase.

Individuāli labāko darbu autores bija un 1.vietu ieguva Elīza Veinberga un Rota Rugāja (7.a klase). 2.vietu ieguva Terēze Renģe un Annija Ribaka (7.b klase), savukārt, 3.vieta Vendijai Pinzulei un Emīlijai Bogdanovai ( 7.a klase). Atzinības – Elizabetei Peltmanei, Ancei Robinai Bojārei (7.a klase), Madarai Plaudei, Robertai Vītolai (7.b klase), Mariusam Grencim un Dāvim Bukavam (7.c klase).

Pateicamies arī pārējiem par piedalīšanos konkursā!

Uz tikšanos nākamajā izzinošajā konkursā bioloģijā!

Skolotāja Māra Liepiņa