Kopā ar mūsu čempionu uz Gaismas pili!

Jā, tieši tā mēs varam teikt par mūsu 6.b skolēnu Gustavu Gračevu – Vidzemes novada reģionālās Skaļās lasīšanas sacensības uzvarētāju!

Sestdien, 30. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisinājās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības. Tajās  piedalījās 30 reģionālie lasīšanas čempioni no visas valsts, viņu vidū 14 meitenes un 16 zēni. Starp tiem arī mūsu klasesbiedrs Gustavs kā 26. dalībnieks. Gaismas pilī notikušais Nacionālais skaļās lasīšanas fināls bija bagāts ar priecīgiem pārsteigumiem un piepildīts ar pozitīvām emocijām.

Klases biedri Rihards, Oskars, Raivo, Kalvis, Marta G., Alise, Dārta, Amanda un Lote K. devāmies atbalstīt Gustavu, bija gan plakāts, gan  skandējām drosmīgus atbalsta vārdus! Mums izdevās iedrošināt čempionu, jo viņa priekšnesums bija drošs un pārliecinošs!

Paldies, ka kopā ar Gustavu atraktīvas gides pavadībā mums visiem bija iespēja iepazīt Latvijas Nacionālo bibliotēku, redzēt Rīgas panorāmu no 12. stāva skatupunkta, būt kopā, sajust Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības garu, redzēt un iepazīt grāmatu pasauli, veicināt savu lasītprieku, kļūt redzīgākiem, sirdīs atvērtākiem!

Mēs lepojamies ar Tevi, čempion!

6.b klases audzinātāja Iveta Upīte

 Latviešu valodas un literatūras skolotāja Andriga Lozda