Kustīgs un vesels!

Aizvadītā mācību gada sākumā mūsu skola saņēma apstiprinājumu, ka esam ieguvuši eTwinning Latvia skolas statusu. Tas ikvienam pedagogam paver jaunas iespējas īstenot radošus projektus, piedalīties profesionālās pilnveides aktivitātēs un veidot savstarpējo sadarbību.

Rudenī Siguldā notika apmācības seminārs “Mentoringa programma un projektu veidošana “eTwinning Skolas” titula skolām”, kurā mūsu skolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Iveta Upīte un Vineta Šmite.

Mācību laikā tapa kopīgs starpskolu projekts “Kustīgs un vesels”, kas turpinājās vairāku mēnešu garumā. Projektā kopā ar Viesturskolas 6.b un 8.a klašu skolēniem un viņu audzinātājām darbojās Daugavpils 13. vidusskolas un Vangažu vidusskolas skolēni un skolotājas.

Projekta gaitā darījām daudz – paplašinājām savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu gan latviešu, gan angļu valodā, apguvām infografiku veidošanu un veselīga ēdiena pagatavošanu, klausījāmies par mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, mācījāmies veidot veselīga dzīvesveida plānotājus un ieviest tos dzīvē, izaicinājām viens otru gan apvienot dažādus sporta veidus vienā, gan pagatavot pēc iespējas vairāk veselīgu smūtiju, vienoties TikTok dejās un atbildēt uz citu skolu sagatavotajiem jautājumiem tiešsaistes viktorīnās. Šis projekts noteikti bija interesants veids, kā dažādot mācību vielas apgūšanu!

Piedāvājam ieskatu vienā no Viesturskolas izaicinājumiem – veselīgu smūtiju gatavošanā. Un aicinām vasarā būt kustīgiem un veseliem, bet rudenī – piedalīties jaunos eTwinning projektos!

Projekta “Kustīgs un vesels” skolotājas Iveta Upīte un Vineta Šmite