Labo darbu nedēļa sākumskolā

Sākumskolā ir noslēgusies Labo darbu nedēļa, un labo darbu ir saskrējis daudz, jo, vienreiz izdarot kaut ko labu, saprotam, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku – gan pašiem darītājiem, gan apkārtējiem.
Labais darbiņš pats atrada darītājus – 1.c klase iepriecināja 1.b klasi ar pašgatavotām apsveikuma kartiņām.1.b un 3.c klašu skolēni uzkopa savas klases. 3.b klase palīdzēja virtuves saimniecītēm sakopt galdus, kā arī palīdzēja saviem klasesbiedriem. 2.a klase palīdzēja pagasta bibliotēkai, bet 3.a klases zēni mācījās būt “džentelmeņi”, dodot meitenēm priekšroku.
Paldies visiem labo darbu darītājiem un iedvesmotājiem!
Lai labie darbiņi kļūst par mūsu ikdienu!
Darot kopā, var paveikt vairāk labu darbu.

Santa Priede un Sākumskolas skolēnu domīte