Latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Sveicam
Valmieras pilsētas un novadu
8.-9.klašu izglītojamo
latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureātes:

1.vieta Dārta Gartmane (8.b klase),

2.vieta Alise Laura Kjaspere ( 9.a klase),

3.vieta Annija Marta Meldere (8.b klase),

Atzinība Gundega Gadovska (8.b klase).

Dārtai Gartmanei un  Alisei Laurai Kjasperei
vēlam  sasniegt labus rezultātus
latviešu valodas un literatūras
valsts 46. olimpiādē 8.-9.klašu izglītojamiem!