Lepojamies!

Lepojamies!

No latviešu valodas 8.-9. klašu valsts 45. olimpiādes viesturieši atgriezušies ar godalgotā vietām!

9.c klases skolniece Madara Sīmane ieguvusi III pakāpi un parādījusi savas zināšanas un prasmes daudzveidīgos, arī sarežģītos, latviešu valodas un literatūras uzdevumos.

8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere (attēlā) ieguva III pakāpi, konkurējot ar 9.klašu skolēniem un uzrādot otro labāko rezultātu savu vienaudžu vidū.

Paldies skolotājām Mairai Tiltiņai un Inetai Lancmanei.

Sveicam un vēlam panākumus arī turpmāk!