Lepojamies!

Lepojamies!

24. martā skolas vokāli

instrumentālais ansamblis

“The Saviors”

  piedalījās Latvijas izglītības iestāžu

vokāli instrumentālo ansambļu,

instrumentālo kolektīvu un popgrupu

festivālā – konkursā “No baroka līdz

rokam” finālkonkursā

un ieguva augstāko pakāpi.


Lepojamies un novēlam

panākums arī turpmāk!