Lepojamies!

Lepojamies!

 

6.klašu grupā:

1. vieta

Oskaram Ādamam Krūmiņam

Atzinība

Ralfam Frīdvaldam

 

7.klašu grupā:

2.vieta

Dāvim Spuņģim

 

Ralfs Frīdvalds 6.b klase                                                                                              Oskars Ādams Krūmiņš 6.b klase

Dāvis Spuņģis 7.c klase