Lepojamies!

Lepojamies!

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” viesturiešiem augsti panākumi!

 

 

 

Vecākajā grupā vokāli instrumentālajam ansamblim “The Saviors” iegūta I pakāpe un augstākais punktu skaits Vidzemes novadā.

 

 

 

 

 

Jaunākajā grupā Valmieras Viestura vidusskolas vokāli instrumentālajam ansamblim I pakāpe un trešais augstākais punktu skaits Vidzemes novadā.

 

 

Lepojamies!