Lepojamies!

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu angļu valodas olimpiādes laureātus!

Mārtiņam Lūsim (12.b klase) – 3. vieta;

Krišam Gulbim (11.b), Elizabetei Leksei (11.b) un Emīlijai Šķilterei (12.b) – atzinība.

Paldies skolotājiem Līvijai Krauklei un Andrim Ronim, kas palīdzēja jauniešiem sagatavoties olimpiādei!