Lepojamies!

Lepojamies!

2019.gada 18.aprīlī Latvijas Univeristātes Humanitāro zinātņu fakultātē bronzas medaļu par dalību Latviešu valodas valsts 45. olimpiādē saņēma 8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere un 9.c kalses skolniece Madara Sīmane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kreisās: skolotāja Inta Grabe, Izolde Bernadeta Ozoliņa

2019.gada 17. aprīlī Latvijas Universitātes lielajā aulā 11.b klases skolniece Izolde Bernadeta Ozoliņa saņēma sudraba medaļu par dalību Ekonomikas valsts 20. olimpādē.

No kreisās: Madara Sīmane, Alise Laura Kjaspere

Paldies skolniecēm par vēlmi zināt vairāk, azartisko mācīšanās prieku un skolas vārda popularizēšanu valsts mērogā!

Paldies skolotājām Intai Grabei, Mairai Tiltiņai un Inetai Lancmanei par skolēnu virzīšanu un motivēšanu sasniegt jaunas virsotnes!

Administrācija