Lepojamies ar sākumskolēniem!

Lepojamies ar sākumskolēniem!

Šis mācību gads bijis ražīgs mūsu sākumskolēniem. Visaugstākos  panākumus sasnieguši trešo klašu skolēni.

Jēkabs Vagars (3.b) Valmieras un starpnovadu matemātikas olimpiādē ieguva 3.vietu;

Latviešu valodas olimpiādē 1.vieta Katrīnai Gailītei (3.c), 2.vieta Melānijai Ruskai, Atzinība Katei Spolītei (abas 3.b). Izsakām pateicību skolotājām Gunai Gailei un Inetai Krieviņai!

Skolas mērogā savus spēkus olimpiādē pārbauda skolēni jau no pirmās klases. Mūsu labākie:

1.klašu kombinētā olimpiāde:

1.vietā –      Herta Zilberte (1.a)

2.vietā –      Jurģis Eglājs (1.c)

3.vietā –      Aleksejs Ubeiko (1.c)

2.klašu kombinētā olimpiāde:

1.vieta –       Rūta Saulīte (2.a)

Elīza Veinberga (2.a)

2.vieta –       Luīze Hasani (2.c)

3.vieta –       Madara Plaude (2.b)

Mariuss Grencis (2.c)

3.klašu matemātikas olimpiāde:

1.vieta –      Jēkabs Vagars (3.b)

2.vieta –      Laimiņš Mastiņš (3.c)

3.vieta –      Alma Kaķe (3.a),

Atzinība –    Katrīna Gailīte (3.c)

Elīza Jursone (3.c)

3.klašu latviešu valodas olimpiāde:

1.vieta –      Melānija Ruska (3.b)

2.vieta –      Kate Spolīte (3.b)

3.vieta –      Katrīna Gailīte (3.c)

Atzinība –    Alma Kaķe (3.a)

Ieva Jete Jansone (3.c)

Rūta Jansone (3.a)

4.klašu matemātikas olimpiāde:

1.vieta –      Kerija Mugina (4.c)

2.vieta –      Viesturs Goba (4.b)

3.vieta –      Adrians Zariņš (4.a)

Atzinība –    Enija Semeņuka (4.c)

4.klašu latviešu valodas olimpiāde:

1.vieta –      Dāvis Bāliņš (4.b)

2.vieta –      Viesturs Goba (4.b)

3.vieta –      Estere Sprince (4.a)

Atzinība –    Nora Silava (4.a)

Toms Baltgailis (4.c)

Keitija Busule (4.c)

Neapstājieties pie sasniegtā! Izvirziet jaunus mērķus! Droši un neatlaidīgi dodieties uz tiem!

Sākumskolas skolotāju MK vadītāja Anda Dubulte