Lepojamies un vēlam veiksmi!

10. – 12 . klašu Valmieras novada vēstures olimpiādē Viesturskolu pārstāvēja 4 skolēni. Godpilno 1. vietu un uzaicinājumu uz Valsts olimpiādi ieguva 10.b klases skolniece Anna Baranova. Savukārt, 9.klases pārstāvēja 3 skolēni un 1. vietu, kā arī uzaicinājumu startēt Valsts olimpiādē ieguva 9.a klases skolniece Anna Segliņa.

Paldies skolotājai Inai Grāvītei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!