Lepojamies un vēlam veiksmi!

Viesturiešiem lieliski rezultāti Valmieras un starpnovadu ekonomikas olimpiādē.

1.vieta Nikam Lūsim (11.b klase)

2.vieta Mārtiņam Lūsim (12.b)

3.vieta Andai Bišofai (12.b)

Atzinība Gintam Kristapam Pērkonam (12.b)

Niks un Mārtiņš uzaicināti uz olimpiādes 3. posmu – valsts olimpiādi. 

Paldies skolotājai Intai Grabei par skolēnu motivēšanu dalībai olimpiādē!

 

Sveicam visus olimpiādes laureātus un vēlam veiksmi Nikam un Mārtiņam valsts olimpiādē!