Literatūras detektīvs

7.maijā Viesturskolas sporta zālē pulcējās 1. – 3. klases čaklākie grāmatu lasītāji, lai saņemtu godam pelnītas balvas par piedalīšanos “Literatūras detektīvu” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” darbā. Šajā mācību gadā dalībnieku skaits bija liels –  238 skolēni. Lielākā daļa skolēnu izlasīja visas ieteiktās grāmatas, daži –  tikai divas. Katrs, kas lasa grāmatas, veicina savu lasītprasmi, bagātina valodu un rosina iztēli. Un tās ir prasmes, kas ļoti nepieciešamas ikvienam no mums.

Paldies Sākumskolas vecāku domei par sarūpētajām balvām un gardajām piciņām!

Paldies klašu audzinātājām par ieguldīto organizatorisko darbu un neatlaidīgo skolēnu motivēšanu lasīt grāmatas!

Uz sadarbību nākamajā mācību gadā!

 

Skolas bibliotekāres Laima un Krista Drandes