Mācāmies mājās!

Šodien beigsies ceturtā attālināto mācību nedēļa, tāpēc laiks uzzināt, kā klājas viesturiešiem, mācoties mājās.

Trešklasniekam Gustavam mamma un tētis pa dienu ir darbā, tāpēc mācīties mājās nav viegli, jāmācās pašam. Sākumā Gustavs pārsvarā gaidījis, kad no darba pārradīsies vecāki, un mācījies vakarā, bet šobrīd cenšas vairāk mācīties pa dienu pats – kā saprot. Nosūta darbu skolotājai, viņa izlabo un atsūta ziņu, ja kas jāizlabo vai jāpapildina. Labi ir tas, ka daudz brīva laika, var spēlēt datorspēles vai labā laikā iziet pabraukāties ar riteni, slikti – pietrūkst draugu un reizēm, ja jāgaida vecāku palīdzība, sanāk mācīties vēlu vakarā, kad tik ļoti to negribas. Sporto Gustavs kopā ar mammu online treniņos. Gustavam ļoti gribas uz skolu – tur var satikt draugus un izmācīties, mājas lai paliek brīvajam laikam un atpūtai!

Sofijai no 6. klases mamma pārsvarā ir mājās, bet mācās viņa viena pati. Reizēm lūdz palīdzību brālim, bet viņš parasti ir ilgi jāpierunā uz palīdzēšanu. Ja kāds uzdevums ir pavisam neskaidrs, viņa raksta mācību priekšmeta skolotājam. Reizēm ir grūti sevi piespiest sākt mācīties, un kaut kas paliek neizdarīts. Tad palīdz audzinātājas iknedēļas atgādinājums par iepriekšējās nedēļas nenodotajiem darbiem. Jo visā tajā tabulu, vēstuļu un e-klases dienasgrāmatas informācijas daudzumā dažreiz tiešām varot apjukt. Attālinātās mācības Sofijai šķiet vērtīgas, jo var izmēģināt – kā būtu mācīties tālmācībā. Labi ir tas, ka no rītiem var ilgāk pagulēt un mācīties tad, kad grib. Bet arī Sofija labāk gribētu uz skolu – tur mācīties ir vieglāk, un var satikt draugus!

Devītklasnieks Pauls gan atzīst, ka šis mācību veids viņam patīk! Var mācīties, kad grib, ja gribas, divu dienu mācības var izpildīt vienā dienā, paliek daudz vairāk brīva laika! Ja mācībās rodas grūtības, Pauls vispirms palīdzību lūdz vecākiem vai klasesbiedriem whatsapp grupā, tad – raksta skolotājam. Vislabāk mājās patīk mācīties matemātiku un sportot, viņš ir iesaistījies gan FBK Valmiera, gan Valmieras pilsētas Endomondo izaicinājumos kustīgam dzīvesveidam un cenšas vismaz katru otro dienu vairākus kilometrus noskriet vai braukt ar velosipēdu. Nepatīk tas, ka daudz jāraksta esejas un domraksti, pat ķīmijā! (Mamma gan saka, ka tas attīsta prasmi argumentēti izteikt savu viedokli.) Par iespējamo kombinēto eksāmenu devītās klases noslēgumā Pauls nav pārāk satraukts – šķiet, ka zināšanu pietiks, un būs mazāk stresa, jo viss būs izdarīts vienā reizē.

Arī Marijai no 12. klases attālinātās mācības problēmas nesagādā. Nedēļas sākumā viņa izveido plānu katrai dienai ar izpildāmiem darbiem un cenšas paveikt tos pēc iespējas labāk. Marijai patīk, ka var mācīties savā tempā un veltīt katra priekšmeta apguvei nepieciešamo uzmanību. Protams, ir sarežģītāk saprast, ko skolotājs vēlas no skolēna. To gadās piedzīvot tad, kad darbā ieguldīts daudz laika un pūļu, bet vērtējums nav tāds, kā cerēts. Tad ļoti noderētu atgriezeniskās saites no skolotājiem, lai saprastu kļūdas, tomēr, labojot vairākus darbus dienā, visticamāk, skolotāji ne vienmēr var katram atsūtīt komentārus. Trūkst šīs saiknes ar skolotājiem.

Marija, kas ir Viesturskolas prezidente, novēl viesturiešiem izturību un apņēmību atlikušajā mācību gadā, un arī es viņai pievienojos!

Skolēnu viedokļos ieklausījās Vineta Šmite