Mācību grāmatas

Mācību grāmatas

Valmieras Viestura vidusskolas bibliotēkā
mācību grāmatas 2019./2020.m.g. izsniegs:

2.- 6. klasēm 20.- 23. augustā plkst. 9.00 – 14.00

7.- 12.klasēm 26.- 30.augustā plkst. 9.00 -14.00

1. klašu skolēniem
grāmatas izsniegs klašu audzinātājas.

2. septembrī bibliotēka slēgta!