Mācību procesa norises kārtība

Mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas apstākļos 2021./2022. mācību gadā papildināta ar Attālinātā vai kombinētā mācību procesa norises organizēšanas sadaļu COVID_macibu_process_VVV_2021_2 un jau iepriekš izstrādās infografikas par Attālinātā mācību procesa norises kārtību un Tiešsaistes stundas norisi papildinātas ar kombinētā (klātienē/attālināti) mācību procesa norisi.