Mēs uzziedam mīlestībā

Kad pie zilā debess juma silda spožie saules stari, zaļo koku galotnēs vītero putni, ķiršu un ievziedu zari atplaukuši koši baltā smaidā, kad svinam Mātes un Ģimenes svētkus, mēs satiekamies Viesturskolā 1. līdz 6. klašu skolēnu talantu koncertā “Mēs uzziedam”.

Koncertā uzstājās 36 talantīgi mazie viesturieši ar īpaši gatavotiem priekšnesumiem, uzziedot kustībā, mūzikā un dziesmās. Pasākuma vadītāji – Karlīna Ulmane, Enija Burkovska, un Mariuss Grencis no 6.c klases – pasākumā teica: “Mēs, tāpat kā pavasara ziedi – vecāku mīlēti, loloti, skolotāju iedrošināti un atbalstīti – uzplaukstam, esam katrs citādāks un katrs īpašs. Mēs uzziedam, trenējot gribasspēku, mēs uzziedam, darot lietas, kas mums patiesi patīk.”

Koncerta režisore Lolita Vanaga