Nāc laukā, pagalmā!

Aprīlis Viesturskolā atnāca ar ļoti priecīgām ziņām – skolēni skolā varēja atgriezties ne tikai uz mācību stundām, bet arī interešu izglītības pulciņiem. Pašlaik pedagogi var strādāt klātienē, ārtelpās un līdz 10 cilvēkiem grupā!

Skolēni ir priecīgi par tikšanos, kopējo iedvesmas garu un iespēju socializēties. Ja agrāk skolas pagalmā varēja dzirdēt vokāli instrumentālā ansambļa mēģinājumus, kas plūda pa atvērto otrā stāva logu, tad nu izvietojums mainījies – ansamblis spēlē pagalmā, ar savu sniegumu iepriecinot visus, kas pēcpusdienā vēl skolā apmeklē klātienes konsultācijas, gatavojas nākamās dienas stundām vai mēģina rast skaidrību par to, kādā formātā mācīsimies nākamajās nedēļās. Iekšpagalmā starp abiem skolas korpusiem kādā brīdī omulīgi bija iekārtojies skolēnu teātra “Sprīdītis” vidējās grupas kolektīvs, bet teātra klases skolēni, gatavojoties festivālam, “…un es iešu un iešu!”, viesturiešu sniegumu iznesa pat Valmieras ielās un parkos. Lielāki un mazāki dejotāji, pulciņos pa desmit, ievērojot valstī noteikto distancēšanos, apgūst Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku fināla video kustības, bet skautiem klātienes nodarbības ir lieliska iespēja atkārtot skautu likumus, mezglus un kompasa lietošanu (pagaidām gan tikai skolas sporta laukumā, jo nevar jau uzreiz pēc tik ilga pārtraukuma bez sagatavošanās doties pārgājienā uz Pauku priedēm, visi taču zinām, kā Vinnijam Pūkam ar Siventiņu tāds gājiens beidzās).

Paldies Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības pedagogiem par radošumu un pašizpausmi, vadot nodarbības. Mūs priecē labais laiks un iespēja darboties laukā un ļoti ceram, ka epidemioloģiskā situācija valstī ļaus pulciņu nodarbības šādā formātā turpināt līdz pat mācību gada beigām!

Bet nu ieskats vokāli instrumentālā ansambļa mēģinājumā.