Noslēdzies projekts par ilgtspējas prasmēm nākotnes profesionāļiem

Piektdien, 13.decembrī, jaunieši no Valmieras sākumskolas, Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras 5.vidusskolas, privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas un Limbažu 3.vidusskolas piedalījās projekta “Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” noslēguma konferencē. Tas bija noslēdzošais šī projekta pasākums, apvienojot projekta laikā gūtās zināšanas par klimata krīzes risināšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību, sabiedrības iesaistes un interešu aizstāvības nepieciešamību ar nākotnes profesionālās darbības izaicinājumiem un labas prakses, jau esošas uzņēmējdarbības piemēru.

Noslēguma konferences laikā vairāk kā 60 jaunieši no Valmieras, Cēsu un Limbažu skolām iepazinās ar Valmieras Attīstības aģentūras un Valmieras biznesa inkubatora piedāvātajām iespējām un atbalsta pasākumiem esošajiem un nākotnes profesionāļiem. Klātienē tika apskatīta Valmieras Biznesa inkubatora piedāvātā kopstrādes telpa, kur jaunajiem uzņēmējiem iespējams saņemt atbalsta pasākumus, kā arī izmantot darba vidi uzņēmējdarbības īstenošanai. Jaunieši tika iepazīstināti ar topošās koprades darbnīcas ideju, ko plānots atvērt 2020.gada februārī. Darbnīcas mērķis ir kļūt par ilgtspējīgu vietu, kas sekmē radošumu, veicina jaunu uzņēmumu veidošanos un vietējās sabiedrības iesaisti. Tajā uzņēmējdarbības attīstīšanai nepieciešamo prototipu izveidei būs pieejama CNC frēze, lāzergriezējs, 3D druka, grafiskais dizains, rokas instrumenti, elektronika, šūšanas darbnīca, fotolaboratorija u.c.

Konferences otrā daļa norisinājās uzņēmumā “Valmiermuižas alus darītava”. Izpētot uzņēmuma ražošanas procesus un dažādos darbības novirzienus, konferences dalībnieki klātienē uzzināja, kā iepriekš projekta ietvaros apgūtie vides un sabiedrības ilgtspējas principi tiek izmantoti uzņēmējdarbībā praksē. Uzņēmums pielieto klimatam saudzīgus risinājumus apkurē un radītajās emisijās, izmanto ražošanas blakusproduktus un samazina atkritumu apjomu, kā arī sadarbībā ar citiem uzņēmumiem īsteno aprites ekonomikas principus. Vietējie mājražotāji un sabiedrība tiek iesaistīta vietējās kultūras un vietējās ekonomikas veicināšanā.

Pielietojot līdz šim gūtās zināšanas par vides ilgtspējas tēmām, jaunieši grupās prezentēja gan atziņas par uzņēmuma praktisko ieguldījumu vides un sabiedrības ilgtspējas veicināšanā, gan atziņas, kādam jābūt ilgtspējīgam nākotnes profesionālim. Daudzi no noslēguma konferences dalībniekiem bija piedalījušies arī iepriekšējās, projekta ietvaros organizētajās tematiskajās dienās par klimata pārmaiņām, bioloģisko daudzveidību un sabiedrisko monitoringu, kā arī spēlējuši vides izglītības spēli Eco-Buddy. Apvienojot šīs, iepriekš gūtās, zināšanas ar konferences laikā gūtajiem iespaidiem Valmieras Attīstības aģentūrā un Valmieras biznesa inkubatorā, konferences noslēgumā jaunieši tika rosināti grupās un individuāli, pārdomāt savu nākotnes karjeru. Domājot par karjeru kā nākotnes misiju, daudzi jaunieši saredzēja sadarbības, saudzīgas attieksmes pret dabu un mūžizglītības nozīmi kā izšķiroši svarīgus karjeras nosacījumus.

Projektu “Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” ieviesa biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra” sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, piesaistot dažādus nozares ekspertus pasākumu organizēšanā. Projekts tika īstenots 2019./2020.mācību gada pirmajā semestrī. Projekta kopējās izmaksas ir 11 039 EUR.  9 935 EUR no tām ir Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:

Līga Bieziņa

Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā