Noslēgusies akcija “Dabai labu darīt”

Valmieras Viestura vidusskolā ir noslēgusies SIA “ZAAO” organizētā akcija “Dabai labu darīt”, kurā atkal pierādījām, ka esam aktīvi dabas atbalstītāji, kopā šajā mācību gadā savācot

29250 kg makulatūras!

SIA “ZAAO” apbalvošanas pasākums gan ir pārcelts uz vēlāku laiku, bet mēs sakām lielu paldies aktīvākajiem viesturiešiem:

Keitijai Kārkliņai (5.a) – 1383 kg

Simonai Vītoliņai (7.b) – 1126 kg

Montai Peipei (5.c) – 1112.5 kg

Kalvim Viļumam (2.b) – 956.5 kg

Kārlim Viļumam (5.b) – 956.5 kg

Ditai Briedei – 943.5 kg

Īpašs paldies Viļumu ģimenei, jo brāļu kopējais veikums – 1913 kg!

PALDIES VISĀM KLASĒM, KAS PIEDALĪJĀS MAKULATŪRAS VĀKŠANAS AKCIJĀ!

3.a klase – 2625.5 kg

5.a klase – 2335.5 kg

2.b klase – 2151 kg

7.b klase – 2080 kg

5.c klase – 1763.5 kg

5.b klase – 1741.9 kg

2.a klase – 1690.5 kg

4.b klase – 1646.5 kg

4.a klase – 1568.5 kg

1.b klase – 1328.5 kg

4.c klase – 1274 kg

6.a klase – 1253 kg

1.a klase– 1215.5 kg

6.c klase – 1118 kg

1.c klase – 1066.5 kg

3.b klase – 833 kg

8.b klase – 819.5 kg

7.a klase – 732 kg

3.c klase – 531.5 kg

2.c klase – 403 kg

8.c klase – 301.5 kg

10.b klase –149.5 kg

6.b klase– 76 kg

8.a klase– 38 kg

12.a klase– 17.5 kg

9.a klase– 16 kg

9.b klase– 8 kg

PALDIES IKVIENAI VIESTURIEŠU ĢIMENEI, KAS IESAISTĪJĀS AKCIJĀ!