otrdiena, 2020. gada 15. septembris

otrdiena, 2020. gada 15. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, I.Barce, L.Trauliņa
“Aristotelis” – 10. klašu iesvētības
5.b – ekskursijā – visu dienu – I.Barce
5.c – ārpusskolas pasākums (6.-7.st.)-D.Cinīte, S.Kārkliņa
6.a- ārpusskolas pasākums (no 5.st.)-L.Vikse, G.Kalvīte
6.b – ārpusskolas pasākums (no 5.st.)-I.Lancmane, S.Allika
7.a-ārpusskolas pasākums no 5.st – I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
8.b-ārpusskolas pasākums no 5.st – A.Upīte, Z.Švēde
11.a-ārpusskolas pasākums no 7.st-I.Tuņķele
Pagarinātā dienas grupa – A.Niedrīte  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. Sociālās zinības 133. A L.Drande
3. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
4. Matemātika 133. stundu secības maiņa A A.Dubulte
5. Klases stunda 133. A Z.Gailīte
133. no 12.40-14.00 pagarinātā dienas grupa klasē A D.Stalšāne
2.c 4. Angļu valoda 337. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
3.c 6. Angļu valoda 339. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
4.b 1. Latviešu valoda 232. P S.Baumane
5. Matemātika 232. klases stunda atcelta P I.Lazdiņa
5.b Klase ārpus skolas I.Barce, L.Drande, Ī.Ozola, V.Šmite, V.Beķeris, A.Upīte
5.c 6. Klases stunda ārpusskolas pasākums D.Cinīte, S.Kārkliņa
7. Angļu valoda_1 ārpusskolas pasākums D.Cinīte, S.Kārkliņa
6.a 5. Literatūra ārpusskolas pasākums L.Vikse, G.Kalvīte
6. Klases stunda ārpusskolas pasākums L.Vikse, G.Kalvīte
6.b 5. Literatūra ārpusskolas pasākums I.Lancmane, S.Allika
6. Klases stunda ārpusskolas pasākums I.Lancmane, S.Allika
7.a 3. Literatūra 115. teātra mākslas stunda nenotiek P L.Vikse
6. Klases stunda I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
7. Literatūra ārpusskolas pasākums; Krievu valoda(3.gr) pārcelta uz ceturtdienu 1.,2.st. I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
8. Literatūra ārpusskolas pasākums; Krievu valoda(3.gr) pārcelta uz ceturtdienu 1.,2.st. I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
8.a 2. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
3. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
8.b 5. Sports ārpusskolas pasākums; sporta stunda atcelta A.Upīte, Z.Švēde, I.Rams
6. Literatūra ārpusskolas pasākums, klases stunda atcelta A.Upīte, Z.Švēde
9.a 4. Klases stunda 211. Latviešu valodas stunda atcelta I.Upīte
5. Klases stunda 211. Literatūras stunda atcelta P I.Upīte
6. Fizika 211. Klases stunda pārcelta uz 4.stundu K.Čaune, I.Upīte
8. Fizika 211. stunda pārcelta uz 6.st. K.Čaune
9.b 5. Angļu valoda_1 109. stunda atcelta
9.c 2. Angļu valoda 011. A I.Glužģe
3. Ķīmija 011. A R.Spuņģe
4. Ķīmija 011. A R.Spuņģe
11.a 7. Klases stunda klase ārpusskolas I.Tuņķele
8. Angļu valodas stunda atcelta A.Ronis
12.a 3. Angļu valoda 404. stunda atcelta
4. Angļu valoda 404. stunda atcelta
6. Latviešu valoda 303. stunda atcelta
7. Klases stunda 404. stunda atcelta
8. Literatūra 404. stunda atcelta
12.c 6. Latviešu valoda 303. stunda atcelta