otrdiena, 2020. gada 15. septembris

otrdiena, 2020. gada 15. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, I.Barce, L.Trauliņa
“Aristotelis” – 10. klašu iesvētības
5.b – ekskursijā – visu dienu – I.Barce
5.c – ārpusskolas pasākums (6.-7.st.)-D.Cinīte, S.Kārkliņa
6.a- ārpusskolas pasākums (no 5.st.)-L.Vikse, G.Kalvīte
6.b – ārpusskolas pasākums (no 5.st.)-I.Lancmane, S.Allika
7.a-ārpusskolas pasākums no 5.st – I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
8.b-ārpusskolas pasākums no 5.st – A.Upīte, Z.Švēde
11.a-ārpusskolas pasākums no 7.st-I.Tuņķele
Pagarinātā dienas grupa – A.Niedrīte  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Sociālās zinības133.AL.Drande
3.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
4.Matemātika133.stundu secības maiņaAA.Dubulte
5.Klases stunda133.AZ.Gailīte
133.no 12.40-14.00 pagarinātā dienas grupa klasēAD.Stalšāne
2.c4.Angļu valoda337.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
3.c6.Angļu valoda339.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
4.b1.Latviešu valoda232.PS.Baumane
5.Matemātika232.klases stunda atceltaPI.Lazdiņa
5.bKlase ārpus skolasI.Barce, L.Drande, Ī.Ozola, V.Šmite, V.Beķeris, A.Upīte
5.c6.Klases stundaārpusskolas pasākumsD.Cinīte, S.Kārkliņa
7.Angļu valoda_1ārpusskolas pasākumsD.Cinīte, S.Kārkliņa
6.a5.Literatūraārpusskolas pasākumsL.Vikse, G.Kalvīte
6.Klases stundaārpusskolas pasākumsL.Vikse, G.Kalvīte
6.b5.Literatūraārpusskolas pasākumsI.Lancmane, S.Allika
6.Klases stundaārpusskolas pasākumsI.Lancmane, S.Allika
7.a3.Literatūra115.teātra mākslas stunda nenotiekPL.Vikse
6.Klases stundaI.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
7.Literatūraārpusskolas pasākums; Krievu valoda(3.gr) pārcelta uz ceturtdienu 1.,2.st.I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
8.Literatūraārpusskolas pasākums; Krievu valoda(3.gr) pārcelta uz ceturtdienu 1.,2.st.I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse
8.a2.Angļu valoda104.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
3.Angļu valoda104.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
8.b5.Sportsārpusskolas pasākums; sporta stunda atceltaA.Upīte, Z.Švēde, I.Rams
6.Literatūraārpusskolas pasākums, klases stunda atceltaA.Upīte, Z.Švēde
9.a4.Klases stunda211.Latviešu valodas stunda atceltaI.Upīte
5.Klases stunda211.Literatūras stunda atceltaPI.Upīte
6.Fizika211.Klases stunda pārcelta uz 4.stunduK.Čaune, I.Upīte
8.Fizika211.stunda pārcelta uz 6.st.K.Čaune
9.b5.Angļu valoda_1109.stunda atcelta
9.c2.Angļu valoda011.AI.Glužģe
3.Ķīmija011.AR.Spuņģe
4.Ķīmija011.AR.Spuņģe
11.a7.Klases stundaklase ārpusskolasI.Tuņķele
8.Angļu valodas stunda atceltaA.Ronis
12.a3.Angļu valoda404.stunda atcelta
4.Angļu valoda404.stunda atcelta
6.Latviešu valoda303.stunda atcelta
7.Klases stunda404.stunda atcelta
8.Literatūra404.stunda atcelta
12.c6.Latviešu valoda303.stunda atcelta