otrdiena, 2020. gada 22. septembris

otrdiena, 2020. gada 22. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, S.Allika, I.Lancmane; A.Lozda
5.a klase – no 5.st.-ārpusskolas pasākums (M.Tiltiņa, L.Liepa)
6.b – ārpusskolas pasākums – visa diena (S.Allika, I.Lancmane)
7.c – ārpusskolas pasākums no 6.st (S.Kārkliņa/I.Mēduma-Bāliņa)
8.a – ārpusskolas pasākums no 7.st. (S.Kārkliņa/I.Mēduma-Bāliņa)
9.b – ārpusskolas pasākums no 6.st (E.Groševa, G.Grīva)
12.b – ārpusskolas pasākums no 7.st. (I.Rams)
Skatuves atklāšanas pasākums (12.c no 3.st; 11.a-no 8.st.)
Pagarinātā dienas grupa – A.Niedrīte (14.00-17.00 _133.kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes Eklasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. Sociālās zinības 133. A L.Drande
3. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
4. Matemātika 133. stundu secības maiņa A A.Dubulte
5. Klases stunda 133. A Z.Gailīte
2.c 4. Angļu valoda 337. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
3.c 6. Angļu valoda 339. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
4.b 1. Teātra māksla 232. stunda atcelta
5.a no 5.st klase ārpus skolas M.Tiltiņa, L.Liepa
6.b Klase ārpus skolas S.Allika, I.Lancmane; E.Groševa, I.Tuņķele, I.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
7.a 3. Latviešu valoda 115. P L.Vikse
7.b 3. Klases stunda 302. Latviešu valodas stunda atcelta V.Šmite
6. Angļu valoda_1 302. stundu secības maiņa V.Šmite
6. Datorika_Angļu2 201. stundu secības maiņa Z.Neimane
8. Angļu valoda_1 302. pārcelts uz 6.st. V.Šmite
8. Datorika_Angļu2 201. pārcelts uz 6.st. Z.Neimane
7.c no 6.st Klase ārpus skolas S.Kārkliņa, I.Mēduma-Bāliņa
8.a 2. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
3. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
5. Pasaules vēsture 104. mainīta stundu secība V.Mauriņa, S.Kārkliņa
6. Latvijas vēsture 104. mainīta stundu secība V.Mauriņa, S.Kārkliņa
no 7.st Klase ārpus skolas I.Mēduma-Bāliņa, S.Kārkliņa
8.b 1. Ķīmija stunda atcelta
2. Ķīmija stunda atcelta
9.a 4. Latviešu valoda 211. klase ārpus skolas A I.Upīte
5. Literatūra 211. klase ārpus skolas A I.Upīte
9.b no 6.st Klase ārpus skolas E.Groševa, G.Grīva, A.Jākobsons
11.a 8. Angļu valoda_Teātra M Stunda I.Barces grupai atcelta; skatuves atklāšanas pasākums I.Barce
11.b 3. Ķīmija 203. A R.Spuņģe
4. Ķīmija 203. A R.Spuņģe
12.a 6. Latviešu valoda 303. stunda atcelta
7. Klases stunda 404. stunda atcelta
8. Literatūra 404. stunda atcelta
12.b no 7.st klase ārpus skolas I.Rams; A.Jākobsons
12.c no 3.st skatuves atklāšanas pasākums R.Segliņš, I.Glužģe, A.Jākobsons, M.Goba, I.Grāvīte