otrdiena, 2020. gada 22. septembris

otrdiena, 2020. gada 22. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, S.Allika, I.Lancmane; A.Lozda
5.a klase – no 5.st.-ārpusskolas pasākums (M.Tiltiņa, L.Liepa)
6.b – ārpusskolas pasākums – visa diena (S.Allika, I.Lancmane)
7.c – ārpusskolas pasākums no 6.st (S.Kārkliņa/I.Mēduma-Bāliņa)
8.a – ārpusskolas pasākums no 7.st. (S.Kārkliņa/I.Mēduma-Bāliņa)
9.b – ārpusskolas pasākums no 6.st (E.Groševa, G.Grīva)
12.b – ārpusskolas pasākums no 7.st. (I.Rams)
Skatuves atklāšanas pasākums (12.c no 3.st; 11.a-no 8.st.)
Pagarinātā dienas grupa – A.Niedrīte (14.00-17.00 _133.kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesEklasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Sociālās zinības133.AL.Drande
3.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
4.Matemātika133.stundu secības maiņaAA.Dubulte
5.Klases stunda133.AZ.Gailīte
2.c4.Angļu valoda337.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
3.c6.Angļu valoda339.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
4.b1.Teātra māksla232.stunda atcelta
5.ano 5.stklase ārpus skolasM.Tiltiņa, L.Liepa
6.bKlase ārpus skolasS.Allika, I.Lancmane; E.Groševa, I.Tuņķele, I.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
7.a3.Latviešu valoda115.PL.Vikse
7.b3.Klases stunda302.Latviešu valodas stunda atceltaV.Šmite
6.Angļu valoda_1302.stundu secības maiņaV.Šmite
6.Datorika_Angļu2201.stundu secības maiņaZ.Neimane
8.Angļu valoda_1302.pārcelts uz 6.st.V.Šmite
8.Datorika_Angļu2201.pārcelts uz 6.st.Z.Neimane
7.cno 6.stKlase ārpus skolasS.Kārkliņa, I.Mēduma-Bāliņa
8.a2.Angļu valoda104.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
3.Angļu valoda104.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
5.Pasaules vēsture104.mainīta stundu secībaV.Mauriņa, S.Kārkliņa
6.Latvijas vēsture104.mainīta stundu secībaV.Mauriņa, S.Kārkliņa
no 7.stKlase ārpus skolasI.Mēduma-Bāliņa, S.Kārkliņa
8.b1.Ķīmijastunda atcelta
2.Ķīmijastunda atcelta
9.a4.Latviešu valoda211.klase ārpus skolasAI.Upīte
5.Literatūra211.klase ārpus skolasAI.Upīte
9.bno 6.stKlase ārpus skolasE.Groševa, G.Grīva, A.Jākobsons
11.a8.Angļu valoda_Teātra MStunda I.Barces grupai atcelta; skatuves atklāšanas pasākumsI.Barce
11.b3.Ķīmija203.AR.Spuņģe
4.Ķīmija203.AR.Spuņģe
12.a6.Latviešu valoda303.stunda atcelta
7.Klases stunda404.stunda atcelta
8.Literatūra404.stunda atcelta
12.bno 7.stklase ārpus skolasI.Rams; A.Jākobsons
12.cno 3.stskatuves atklāšanas pasākumsR.Segliņš, I.Glužģe, A.Jākobsons, M.Goba, I.Grāvīte