OTRDIENA, 2020.gada 28.janvāris

OTRDIENA, 2020.gada 28.janvāris

Stundās nav: S.Kārkliņa, I.Lazdiņa (no 6.st.), V.Mauriņa (1.-2.st.), D.Stalšāne, I.Verovkina, I.Rams (no 14.00)

Stundu izmaiņas

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b 2. Dabaszinības 336. Stundu secības maiņa   V.Zariņa

(A.Dubulte)

6. Matemātika 336. Stundu secības maiņa   A.Dubelte

(V.Zariņa)

5.a No 12.10 Klase ārpus skolas I.Lazdiņa

I.Jansone

5.b 3. Sociālās zinības 104. Kabineta maiņa   A.Kārkliņa
7.a 1. Latviešu valoda 104. Stunda atcelta    
2. Pasaules vēsture 115. Stunda pārcelta uz citu laiku    
6. Pasaules vēsture 104. Klases stunda atcelta;

Vēstures stunda pārcelta no 2.st.

à V.Mauriņa
7. Matemātika

(I.Lazdiņa)

302. Stunda atcelta    
8. Matemātika

(I.Lazdiņa)

302. Stunda atcelta    
7.b 7. Matemātika

(I.Lazdiņa)

302. Stunda atcelta    
8. Matemātika

(I.Lazdiņa)

302. Stunda atcelta    
8.a 2. Bioloģija 210. Stunda atcelta    
3. Angļu valoda

(I.Upīte)

210. Bioloģijas stunda;

Papildu Angļu val.stunda I.Upītes grupai

P I.Upīte
8.b 1. Latvijas vēsture 115. Stunda atcelta    
8.c 3. Mūzika 205. Literatūras st.atcelta;

Mūzikas st.pārcelta no ceturtdienas 30.01.2020.

à*P I.Jansone
4. Angļu valoda 104. Literatūras st.atcelta; Angļu valodas st. pārcelta no piektdienas 31.01.2020. à*P I.Barce
9.b 4. Bioloģija 210.   A S.Allika
10.b 7. Klases stunda 110. Stunda atcelta-pārcelta uz 27.01.2020    
11.b No 14.00 Klase ārpus skolas I.Rams

E.Groševa