OTRDIENA, 2020.gada 28.janvāris

OTRDIENA, 2020.gada 28.janvāris

Stundās nav: S.Kārkliņa, I.Lazdiņa (no 6.st.), V.Mauriņa (1.-2.st.), D.Stalšāne, I.Verovkina, I.Rams (no 14.00)

Stundu izmaiņas

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b2.Dabaszinības336.Stundu secības maiņa V.Zariņa

(A.Dubulte)

6.Matemātika336.Stundu secības maiņa A.Dubelte

(V.Zariņa)

5.aNo 12.10Klase ārpus skolasI.Lazdiņa

I.Jansone

5.b3.Sociālās zinības104.Kabineta maiņa A.Kārkliņa
7.a1.Latviešu valoda104.Stunda atcelta  
2.Pasaules vēsture115.Stunda pārcelta uz citu laiku  
6.Pasaules vēsture104.Klases stunda atcelta;

Vēstures stunda pārcelta no 2.st.

àV.Mauriņa
7.Matemātika

(I.Lazdiņa)

302.Stunda atcelta  
8.Matemātika

(I.Lazdiņa)

302.Stunda atcelta  
7.b7.Matemātika

(I.Lazdiņa)

302.Stunda atcelta  
8.Matemātika

(I.Lazdiņa)

302.Stunda atcelta  
8.a2.Bioloģija210.Stunda atcelta  
3.Angļu valoda

(I.Upīte)

210.Bioloģijas stunda;

Papildu Angļu val.stunda I.Upītes grupai

PI.Upīte
8.b1.Latvijas vēsture115.Stunda atcelta  
8.c3.Mūzika205.Literatūras st.atcelta;

Mūzikas st.pārcelta no ceturtdienas 30.01.2020.

à*PI.Jansone
4.Angļu valoda104.Literatūras st.atcelta; Angļu valodas st. pārcelta no piektdienas 31.01.2020.à*PI.Barce
9.b4.Bioloģija210. AS.Allika
10.b7.Klases stunda110.Stunda atcelta-pārcelta uz 27.01.2020  
11.bNo 14.00Klase ārpus skolasI.Rams

E.Groševa